Facebook pixel

Allergenenwetgeving van kracht vanaf 13 december 2014


De lijst met wettelijk bepaalde allergenen vindt u hier.

  Op het moment dat je de voedingsmiddelen onverpakt aanbiedt, moet de consument ook de nodige informatie krijgen over de aanwezigheid van allergenen in het product. Dit geldt dus voor horecaondernemers, restaurants, grootkeukens, de refter van de school maar ook voor bakkers, buurtwinkels die korte-keten-producten aanbieden, enzovoort.

  Deze vermelding mag schriftelijk, bijvoorbeeld via een menukaart of uithangborden gegeven worden, maar het kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de winkelverantwoordelijke. Op het moment dat iemand een vraag naar informatie stelt, moet de aangewezen persoon wel onmiddellijk de correcte informatie kunnen geven, volgens een opgestelde procedure en na opleiding.

De wetgever vraagt dat de plaats waar de info terug te vinden is, schriftelijk en duidelijk leesbaar moet zijn op de plaats waar het product te koop aangeboden wordt. Tegelijkertijd moet u vermelden of de samenstelling van de producten kan wijzigen.

Het FAVV zal controles uitvoeren op de naleving van deze wetgeving.

  Heeft u hierover nog vragen, contacteer ons!

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.