Facebook pixel

Asbestinventaris

Alles wat u moet weten over de asbestinventaris

​Elk bedrijf met werknemers is verplicht een asbestinventaris op te stellen.

​Asbestvezels inademen leidt tot ernstige gezondheidsproblemen, dat is de voorbije jaren regelmatig in het nieuws geweest. Asbest mag niet meer gebruikt worden in nieuwe materialen maar is wel nog aanwezig in veel gebouwen, op daken en in stooklokalen. Medewerkers en externen kunnen er dus mee in contact komen tijdens renovatie- en afbraakwerken, tijdens reinigingswerken of door onvoorziene voorvallen zoals brand of een instorting.

Asbestinventaris verplicht?

De wetgever verplicht dus de opmaak van een asbestinventaris, zodat het voor iedereen die het bedrijf of het gebouw betreedt, mogelijk is te zien waar de locaties met asbest zijn, om welke soort asbest het gaat en welke maatregelen u moet treffen. De verplichting beperkt zich tot die delen van het gebouw, de machines en installaties, die gemakkelijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden aanleiding kunnen geven tot een blootstelling aan asbest. Het materiaal mag niet beschadigd worden.

Zijn er werken gepland op moeilijk bereikbare plaatsen of op het intacte materiaal, dan kunnen er asbestvezels vrijkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sloop- en renovatiewerken. Worden er wijzigingen aangebracht aan de materialen of de gebouwen, dan moet de asbestinventaris een update krijgen. Bij sloopwerkzaamheden van een bouwvolume dat groter is dan 1.000 m³, is de asbestinventaris onderdeel van de sloopinventaris.

Profex stelt asbestinventarissen op, geeft ook het nodige advies aan de exploitanten. Een erkend labo staat ons bij voor de analyse van eventuele stalen.

Contacteer ons voor meer inlichtingen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

OfferteGerelateerde diensten

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.