Facebook pixel

Bedrijfsgebouw bijna af? Vergeet het intern noodplan brand niet!


​Brandpreventie en brandbestrijding vindt u in verschillende wetgevingen. In de Codex over het Welzijn op het Werk werd op 28 maart 2014 een aangepast KB (Koninklijk Besluit) gepubliceerd, in verband met brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Maar ook in het KB basisnormen brandpreventie en zijn bijhorende bijlage 2 en 6 staan een heel aantal te volgen verplichtingen. Eens het gebouw brandveilig ontworpen en gebouwd, moet ook de exploitatie brandveilig verlopen.

In een intern noodplan brand behandelt u al deze verplichtingen en instructies in één keer. Op die manier maakt u het overzichtelijk en eenvoudig voor uw medewerkers en is er één leidraad voor de externe hulpdiensten. Volgende zaken nemen wij standaard in een intern noodplan brand op:

 •  
 • schets met compartimentering in functie van brand
 •  
 • controle instructies werking specifieke brandonderdelen
 •  
 • werking van het brandsysteem
 •  
 • plattegrond met aanduiding verzamelpunt(en) en risicoplaatsen
 •  
 • risicoanalyse
 •  
 • explosieveiligheidsverplichtingen
 •  
 • veiligheids- en brandpreventie-instructies
 •  
 • bereikbaarheidsplan en instructies voor de brandweer

Eenvoudige integratie in uw algemene risicoanalyse en dynamisch risicobeheerssysteem, is uiteraard voorzien.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.