Facebook pixel

Bedrijfsruimte saneren via het vernieuwingsfonds


​Het vernieuwingsfonds is een initiatief van de Vlaamse Overheid om leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen op te waarderen.

Wie en wat komen er in aanmerking voor het vernieuwingsfonds?

  •  
  • Alle natuurlijke en rechtspersonen komen in aanmerking, uitgezonderd OCMW’s, gemeentes, intercommunales, erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, erkende POM’s, het Vlaams woningfonds
  •  
  • De bedrijfsruimte moet in de Inventaris opgenomen zijn. Het registratieattest geldt als bewijs.
  •  
  • U mag ten hoogste 2 jaar eigenaar zijn van het pand
  •  
  • Het bedrag van de werkelijk gedragen saneringskosten moet minimum 24.750 euro bedragen, exclusief BTW
  •  
  • De oppervlakte moet minstens 5 are zijn

Hoeveel subsidie mag u verwachten?

De subsidie bedraagt maximum 90% van de totale kostprijs, inclusief BTW. Om hiervan te kunnen genieten, moet u een uitgebreid aanvraagdossier indienen bij het vernieuwingsfonds.

U kan 3 voorschotten vragen van telkens 30% afhankelijk van de uitvoering van de werken. Het saldo van 10% wordt verrekend op basis van de eindafrekening.

Meer informatie? Contacteer ons en neem ook een kijkje op de website van Agentschap Ondernemen.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.