Facebook pixel

Beheersplan legionella bij koeltorens is echt nodig!


​Bedrijven met een koeltoren, moeten melding van hun installatie doen aan de Afdeling Toezicht Volksgezondheid. Bovendien hebben ze een legionella beheersplan nodig. In zo’n beheersplan wordt de volledige installatie bekeken, de kritische punten aangeduid, een risico analyse gemaakt en aangegeven hoe deze risico’s onder controle kunnen gehouden worden.

Waarom is dit belangrijk bij koeltorens?

  Koeltorens gebruiken water om een systeem af te koelen. Ze brengen water dus rechtstreeks in contact met de omgevingslucht. Geraakt het water besmet met legionellabacteriën, dan werkt zo’n koeltoren als een schouw. Hij verspreidt de legionellakiemen in de omgeving, net zoals in Portugal gebeurde.

  Maakt uw koeltoren gebruik van oppervlaktewater als koelwater, of is de installatie slecht onderhouden, dan is de kans reëel dat er vroeg of laat legionellakiemen groeien.

  Via een beheersplan weet u op voorhand waar de risicopunten zijn en wat u moet doen om het risico binnen de perken te houden.

Enkele tips om legionella bij koeltorens te voorkomen

  •  
  • Zorg voor een regelmatig onderhoud van de installatie. Vuil en biofilms zijn de ideale voedingsbodem voor legionella
  •  
  • Legionellabacteriën sterven bij een temperatuur lager dan 20°C of hoger dan 55°C. Hou de temperatuur van het systeem dus in het oog en zorg af en toe voor een hoge of lage temperatuur.
  •  
  • Vermijd stilstaand water: een vakantiestop op discontinu gebruik zonder het water uit de installatie te laten, kan leiden tot een exponentiële groei van legionella

  Profex stelt beheersplannen op, doet de opvolging van het plan en begeleidt u bij de melding aan de overheid. Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.