Facebook pixel

Beter een forfaitaire afvalwaterheffing of beter een meetcampagne?


​Het nieuwe afvalwaterheffingensysteem is een voortschrijdend systeem. De coëfficiënten worden de volgende jaren strenger en ook de oppervlaktelozers krijgen met de nieuwe heffing te maken. Nu de coëfficiënten nog niet op hun hoogst zijn, is het dus het moment om de samenstelling van uw afvalwater te laten onderzoeken en te bekijken of u best een forfaitaire aangifte doet, of eerder eentje op basis van analyseresultaten. De coëfficiënten bepalen immers het bedrag dat u moet betalen voor uw afvalwater.

  Plant u een uitbreiding van uw activiteiten in de komende jaren? Ook dan loont het nu de moeite om te bekijken welke invloed dit op uw afvalwater, en dus op de heffing, zal hebben.

Lozing op de openbare riolering

  Loost u op riolering, dan zal uw afvalwater in de toekomst vooral op zijn verwerkbaarheid beoordeeld, en dus belast, worden. Er wordt rekening gehouden met:

  •  
  • de verhouding van de CZV (chemisch zuurstofverbruik) en de BZV (biologisch zuurstofverbruik)
  •  
  • de aanwezigheid van stikstof en fosfor

  Hoe beter verwerkbaar het water, hoe lager de component en dus de heffing. Complementair afvalwater dat een gunstige invloed heeft op de openbare waterzuivering, kan zelfs een korting krijgen.

  Laat u een heffingscampagne uitvoeren, dan worden de parameters daar bepaald. Maakt u gebruik van de forfaitaire aangifte, dan wordt de verwerkingscoëfficiënt bepaald op basis van een bijkomende omzettingscoëfficiënt.

  Enkele nuttige tips:

  •  
  • Vergeet niet dat de forfaitaire aangifte berekend wordt op het water dat u verbruikt en niet op de geloosde hoeveelheid. Gaat er veel water in het productieproces en wordt dit niet geloosd, overweeg dan een heffingscampagne.
  •  
  • Gebruikt u veel leiding- of grondwater in baden en komt dit water niet in de riolering terecht? Dan kan u dit volume uit uw aangifte schrappen.
  •  
  • Anderzijds moet u hemelwater dat u gebruikt en ook loost, wel toevoegen in de aangifte.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.