Facebook pixel

Nieuwe voorwaarden voor biogasinstallaties


Wanneer bedrijven GPBV-plichtig zijn, moeten ze een geldig bodemonderzoek of situatierapport kunnen voorleggen. Afvalverwerkers moeten ook over een milieuzorgsysteem beschikken. Gebruikt u meer dan 0,1 PJ aan energie per jaar? Dan bent u verplicht een energiedoorlichting te laten doen. Uw bedrijf zal ook extra gecontroleerd worden op de milieuvergunning en de exploitatievoorwaarden. Is uw bedrijf GPBV-plichtig geworden door uitbreiding, dan moet u ten laatste op 1 juli 2015 voldoen aan deze verplichtingen.

Over biogasbedrijven was er nog onduidelijkheid of deze al dan niet moesten voldoen aan deze verplichtingen. Maar sinds 31 maart 2015 is de kogel door de kerk: biogasbedrijven met een capaciteit van meer dan 36.500 ton totale input per jaar of 100 ton per dag, vallen eveneens onder de GPBV-regels. Ook zij moeten dus ten laatste op 1 juli 2015 voldoen aan de bovenstaande verplichtingen.Vraag meer informatie aan Silvio Giovannelli (Oost) of Keaty Maes (West) zodat u deze verplichtingen snel en correct in orde kan maken.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.