Koelinstallaties in gebruikt? Opgelet! Vanaf 1 januari strenge aanpassingen.

Jaarlijkse aangiftes

Deadline bevestiging statuut gebruiker biociden

Nieuwe normen voor technisch verslag

Waterketen

Is uw grond vervuild?

Finale draft BBT inkuiping vaste houders

Warmte-integratie ter hoogte van de processen

Gebruikt u een elektromagnetische debietmeter voor de registratie van uw lozingsdebiet?

Netwerkavond Sloopopvolgingsplan: Wat na de overgangsmaatregelen?

Ondernemen: meer dan alleen bedrijfsvoeren

Vlaams Regeerakkoord: wat met GSC en WKC?

Vlaams regeerakkoord: milieu- en omgeving

Opgeruimd staat netjes!

Bodemsaneringen uitgevoerd met het Tersana Fonds

Opslag compost nu ook vergunningsplichtig

Vlarem-trein 2017 gaat van start op 1 oktober 2019

Verlagen de subsidies voor aardgas-WWK in 2020?

Innovatie en watergebruik binnen bedrijven

Belasting op drijfkracht

Periodieke onderzoeksplicht OVAM

Andere meststoffen worden meldings- en vergunningsplichtig

Binnenluchtkwaliteit werklokalen: risico-analyse ventilatie

Subsidies voor WKK-installatie lager vanaf 2020

Profex begeleidt als eerste studiebureau keuringen van biomethaaninstallaties

Overdracht van grond met blanco bodemattest

Infosessie legionella & waterkwaliteit op 13 juni

Heeft uw bedrijf een noodplan voor watergebruik?

Vlarema 7 goedgekeurd

Vlarem-trein 2019

Binnenkort eerste biomethaan-WKK operationeel

Netwerkavond 'Nieuwe spelregels voor sloop en afbraakwerken'

Tijdelijke natuur: een kans voor bedrijf en natuur!

Subsidie waterbesparend bedrijfsproject

Netwerkevent voor architecten

Klimaatverandering plaatst België voor uitdagingen

Renovatie en sloopwerken - de asbestinventaris

Goedkope energiedoorlichting voor Hasseltse bedrijven

Versoepeling regels directe lijnen voor elektriciteit

Vrijstelling saneringsplicht

Subsidiecall kleine en middelgrote windturbines

Ontbijtseminaries voor architecten

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Bespaar op uw afvalwaterfactuur

Nieuwe call groene warmte, restwarmte, biomethaan

Vier gemeentes starten met de omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigen

Energiebesparing met minimum aan energie

Bodemonderzoek bij risicopercelen

Is uw asbestinventaris in orde?

OVAM lanceert webloket voor EVOA-dossiers

Wijzigingen brandwetgeving scheppen mogelijkheden

Besparen op uw energiefactuur?

Binnenkort nieuwe regels bij afbraak en sloop van gebouwen

Historisch hoofdgebouw op be-MINE site wordt hoofdkantoor van United Experts

Ligt uw bedrijf zonevreemd? Wat zijn de mogelijkheden?

Gewijzigd energiebesluit

Nieuwe regels voor PAK-houdend asfaltgranulaat

Energiecoaching voor Gentse bedrijven

Periodieke onderzoeksplicht oriënterende bodemonderzoeken

Voorontwerp Vlarem trein 2017

Wijzigingen nullozerstatuut vanaf januari 2018

Saneringsfonds voor particuliere stookolietanks

Verstrengde aanpak bij lozing verontreinigd regenwater

Inzameling afvalolie: nieuwe code van goede praktijk

Nieuwe subsidie voor ecologisch en veilig transport

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

Financiële steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Wijzigingen Vlarema 6

Rechtstreekse elektriciteits- en gasleidingen mogelijk vanaf 2019

Nieuw bodemsaneringsfonds voor garage- en carrosseriesector

Sloopopvolgingsplan bij uw aanvraag omgevingsvergunning vanaf 5 juni

Wijzigingen bodemdecreet: verplicht bodemonderzoek voor risicogronden

Profex en Landmax verzoenen natuur en economie

Exergie is de nieuwe speler binnen de bedrijvengroep United Experts

Netwerkavond gewijzigde sloop- en afbraakregels

De vergunning voor kleinhandelsactiviteiten