Recent nieuws

Het belang van een EPC-attest

Bij het kopen van een nieuwe woning of het plannen van renovaties is het essentieel om goed geïnformeerd te zijn. Op dat moment speelt het energieprestatiecertificaat, oftewel het EPC-attest, een belangrijke rol.

Lees meer

De cruciale rol van een uitgebreide project-MER-screening

Sinds het nieuwe stikstokstofdecreet is er een wijziging waardoor de vergunningverlenende overheid tijdens de beroepsfase een nieuwe beoordeling van de volledig- en ontvankelijkheid van een dossier kan doen. Er kan dus opnieuw geoordeeld worden over de project-MER-screening dewelke in hoger beroep zal aangepast kunnen worden.

Lees meer

Buitengebruikstelling stookolietanks

Heb je een ongebruikte of kapotte mazouttank? Dan ben je verplicht om deze buiten werking te stellen. Maar hoe moet je dit precies doen? En in welke situatie ben je verplicht? 

Lees meer