Recent nieuws

Duurzaamheidsrapportage verplicht voor jouw onderneming?

Tal van ondernemingen moeten binnenkort verplicht gaan rapporteren over duurzaamheid, op grond van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Waarover en waarom er gerapporteerd moet worden, lichten we graag toe. Bovendien kom je te weten welke ondernemingen vanaf wanneer onder deze verplichting zullen vallen. 


Lees meer

Update van de limitatieve technologielijst | Ecologiepremie+ (EP+)

Wilt u graag ecologie-investeringen uitvoeren in uw onderneming, maar heeft u financiële steun nodig? Doe dan beroep op de  ecologiepremie+. Bekijk zeker in de recent aangepaste limitatieve technologielijst of u in aanmerking komt.

Lees meer

Vermijd grondwaterproblemen. Maak gebruik van peil- of debietsregistraties

Springt u verstandig om met uw grondwater door gebruik te maken van peilputten? Maar klopt het aantal peilputten en de plaatsen ervan? En wat met de registraties? 

Lees meer