Deadlines voorjaarsadministratie 2023

Zoals elk jaar naderen de deadlines i.k.v. de voorjaarsadministratie. Wij geven een duidelijk overzicht mee zodat je tijdig in orde bent met deze aangiftes. De aangiftes dienen telkens vóór de desbetreffende datum te worden ingediend. Wij kunnen je bij deze aangiftes ondersteunen.


             Dit jaar zijn onderstaande deadlines van toepassing:


             Verpakkingsmateriaal

             • Valipac aangifte (enkel voor Valipac-leden): 28 februari 2023

             • FOST Plus aangifte (enkel voor FOST Plus-leden): 28 februari 2023             Afval in Matis

             In 2022 en 2023 enkel voor geselecteerde bedrijven.

             • Melding gegevens over het 4e kwartaal 2022 (oktober, november en december 2022): 28/02/2023

             • Melding gegevens over het 1e kwartaal 2023 (januari, februari en maart 2023): 31/05/2023

             • Melding gegevens over het 2e kwartaal 2023 (april, mei en juni 2023): 31/08/2023

             • Melding gegevens over het 3e kwartaal 2023 (juli, augustus en september 2023): 30/11/2023

             • Melding gegevens over het 4e kwartaal 2023 (oktober, november en december 2023): 28/02/2024             Mestbank

             • Mesttransportdocumenten wijzigen: 28/02/2023

             • Mestbankaangifte: 15/03/2023             Wateraangifte (VMM-aangifte)

             • Heffing op lozing afvalwater: 14/03/2023

             • Heffing op winning grondwater: 14/03/2023             Integraal milieuverslag (IMJV)

             Voor geselecteerde bedrijven via steekproef OVAM, bij overschrijden van drempelwaarden, bij verplichting via bijzondere voorwaarden en voor GPBV-bedrijven: 14/03/2023             Energie

             Leden EBO:

             • Plan van aanpak: 01/04/2023

             • Restwarmtepotentieelstudie: 01/10/2023

             • klimaataudit en aanvaard energieplan: 31/12/2023

             • Vanaf 2024: jaarlijks verslag: voor 01/05/2023


                  ETS-bedrijven
                  :

                  • Indiening geverifieerd EJR-rapport en geverifieerd ALC-rapport: 14/03/2023

                  • ETS-monitoringsplan: aanpassingen bij wijziging


                  Niet-energie intensieve bedrijven:

                  • KMO

                   • Finaal energieverbruik groter dan 0,1 PJ: energieplan

                   • Finaal energieverbruik tussen 0,05 PJ – 0,1 PJ: energie-audit met uitvoering van maatregelen IRR groter dan 13%: 31/03/2023

                   • Finaal energieverbruik tussen 0,02 PJ – 0,05 PJ: globale energiebalans en uitvoering no-regret maatregelen: 31/03/2023

                  • Grote onderneming

                   • Finaal energieverbruik groter dan 0,1 PJ: energieplan

                   • Finaal energieverbruik kleiner dan 0,1 PJ: energie-audit met uitvoering van maatregelen IRR groter dan 13%: 31/03/2023

                  Jouw energieverbruik kan via deze link berekend worden.
                  DEEL DIT BERICHT:

                  Recente projecten