Financiële steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie verkrijgen voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, warmtekrachtkoppeling (WKK) en hernieuwbare energie. Hiermee wil de Vlaamse Regering ondernemingen stimuleren om te investeren in een milieuvriendelijk en energiezuinig productieproces. Alle kleine, middelgrote of grote ondernemingen met een aanvaardbare activiteit die ecologische investeringen uitvoeren in het Vlaamse Gewest, kunnen in aanmerking komen voor een Ecologiepremie Plus (EP-PLUS).

De EP-PLUS wordt toegekend aan bedrijven die investeren in technologieën opgenomen in de limitatieve technologieënlijst. Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald op basis van de meerkost en de essentiële componenten; de grootte van de onderneming en de subsidiebonus.

Er is een nieuwe technologieënlijst beschikbaar die van toepassing is op steunaanvragen ingediend vanaf 31 oktober 2017.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen in vergelijking met de vorige lijst.

 • T 1300 ‘een nieuw koelsysteem op basis van alternatieve koudemiddelen’: 

  • Geldt vanaf nu enkel voor een koelvermogen tussen 50 en 300 kW,

  • Voor een koelvermogen tot en met 50 kW wordt T 201066 toegevoegd.

 • T 201061 ‘warmtepomp’: 

  • Geldt vanaf nu enkel met als warmtebronsysteem de bodem,

  • Voor warmtebronsysteem restenergie van de industrie wordt T 201067 toegevoegd.

 • T  1179 ‘on-site productie van stikstofgas en T 201054 ‘on-site productie van zuurstof worden geschrapt omdat de terugverdientijd minder dan drie jaar bedraagt

 • T 1357 ‘roetfilter’ wordt geschrapt omdat deze zal worden gesubsidieerd in het nieuwe systeem voor ecologisch en veilig transport

 • De ecologiegetallen werden opnieuw bepaald op basis van een nieuwe methodologie

Investeert u binnenkort in energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en/of milieutechnologie? Contacteer Profex om u te ondersteunen bij een aanvraag!
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten