Recent nieuws

Limburg.net start met asbestophaling aan huis

Tegen 2040 wil Vlaanderen asbestvrij zijn. Om hier op in te zetten, toont Limburg.net vanaf 30 maart de eerste aanzet naar een Asbestvrij Vlaanderen. 


Lees meer

Subsidies voor logies

De dienst Toerisme Vlaanderen komt reeds met een nieuwjaarscadeau voor uitbaters van een vakantiewoning, B&B, camping, … Indien u tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020 een aanvraag indient omtrent een aantal investeringen in uw logies, kan u subsidies krijgen!

Lees meer

Call Groene Warmte

Ook dit jaar verwachten we van de Vlaamse Overheid een nieuwe “Call Groene Warmte”. Zij stimuleren nieuwe projecten rond groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaanproductie. Met de steun van Profex verhoogt u de kans op een aanzienlijke financiële ondersteuning van uw project!

Lees meer