Recent nieuws

Tijdelijke natuur: een kans voor bedrijf en natuur!

In industrie-, woon- en ontginningszones liggen 10.000 hectaren braakliggende terreinen, in afwachting van een verdere invulling. Bij grondeigenaars bestaat vaak de vrees dat er zich in tussentijd beschermde dieren of planten vestigen, met sterke vertragingen als gevolg wanneer men de zone verder wil ontwikkelen. De oplossing is een tijdelijke natuurontwikkeling, een concept dat bij onze noorderburen al even wordt toegepast.

Lees meer

Ontbijtseminaries voor architecten

Als architect is het niet eenvoudig om de steeds wijzigende wetgeving op de voet te volgen. Ook met de komst van de omgevingsvergunning, stoten heel wat architecten op moeilijkheden bij het indienen van de aanvraag. Profex kan u ondersteunen bij het invullen van het milieuluik. Daarom organiseren we op geregelde tijdstippen ontbijtseminaries voor architecten.

Lees meer

Subsidie waterbesparend bedrijfsproject

Vorige zomer bleek dat heel wat bedrijven een moeilijke periode kennen in tijden van droogte. Daarom is het belangrijk om zich tijdig te wapenen tegen droge periodes. Momenteel maakt u via de openstaande call “Proeftuinen Droogte” kans op een Vlaamse subsidie tot 75% van uw investeringsbedrag voor uw water(be)sparend bedrijfsproject.

Lees meer
Inschrijven