Facebook pixel

Bomen vellen


​Wanneer hebt u geen vergunning nodig om een hoogstamboom te vellen?

  Wanneer hij geen deel uitmaakt van een bos, én in industriegebied, woongebied of agrarisch gebied staat, én in een straal van maximum 15 meter rondom een vergund gebouw staat. Of als er acuut gevaar is doordat de boom bijvoorbeeld dreigt om te vallen op een gebouw of op de weg. Of als het Agentschap voor Natuur en Bos vooraf toestemming gegeven heeft.

  In alle andere gevallen hebt u dus een stedenbouwkundige vergunning nodig om een hoogstamboom te vellen.

  U kan trouwens gemakkelijk zelf nameten of een boom een hoogstam is: heeft de boom op een hoogte van 1 meter boven de grond een omtrek van 1 meter, dan is het een hoogstam.

En wat met een bos?

  Eerst en vooral: wat is een bos? Volgens het bosdecreet is een bos een grondoppervlakte waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die 1 of meer van de volgende functies hebben: een economische, een sociale en educatieve, een milieubeschermende, een ecologische of reservaatfunctie.

  Is het groepje bomen op uw eigendom een bos? Dan moet u een natuurvergunning, in de volksmond ook wel kapvergunning genoemd, aanvragen om de bomen en struiken te mogen vellen.

  Naast de stedenbouwkundige en de natuurvergunning, kunnen er nog andere regionale en lokale reglementen en voorwaarden van toepassing zijn:

  •  
  • beschermde landschappen
  •  
  • gemeentelijke verordeningen
  •  
  • het politiereglement
  •  
  • de verkavelingsvergunning

  Kortom, voor u de boomzaag in gang trekt, vraagt u best eerst raad aan een specialist!

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.