Facebook pixel

Decretale milieuaudit (DMA)

​De decretale milieuaudit (DMA) is een verplichte audit die om de drie jaar moet uitgevoerd worden.

​Bedrijven die bepaalde grenswaarden overschrijden, moeten volgens VLAREM om de 3 jaar een DMA laten uitvoeren. De milieuvergunning en de daarin opgenomen voorwaarden worden dan overlopen en gecheckt.

Een DMA zorgt ervoor dat u administratief in orde bent met de vergunning en de voorwaarden. U vermijdt aanmaningen en boetes en u kent ook meteen de eventuele tekortkomingen in de milieuvergunning.

Pakken we uw volgende project samen aan?

OfferteGerelateerde diensten

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.