Our Blog

Aanvraag kleinhandelsvergunning voor handelszaken

Eén van de wettelijke verplichtingen waar u aan dient te voldoen bij de opstart van een kleinhandelszaak, is de aanvraag van een vergunning voor kleinhandelsactiviteiten. Heeft u een handelszaak met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek? Dan heeft u een kleinhandelsvergunning (de vroegere socio-economische vergunning) nodig.

Read more

Steunmaatregelen voor elektro-intensieve bedrijven (> 1.000 mwh)!

Elektro-intensieve bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een financiële compensatie via de regeling ‘indirecte emissiekosten’. In het nieuw gepubliceerde Europese richtsnoer, voor de periode 2021-2030, werd verduidelijkt welke sectoren hiervoor in aanmerking komen. Lees meer.


Read more

Tracimat bij afbraak en sloop van gebouwen vanaf volgend jaar verplicht

Eind 2020 keurde de Vlaamse Regering in het VLAREMA (Vlaams regelement van materiaalrecycling en duurzaam afvalbeheer) enkele wijzigingen goed. In de toekomst zullen bouwheren van grote werven dus niet alleen een sloopopvolgingsplan moeten opstellen, maar verplicht ook een traceerbaar-heidsprocedure moeten doorlopen die gecontroleerd wordt door Tracimat.

Read more