Binnenkort eerste biomethaan-WKK operationeel

Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2020 de eerste biomethaan-WKK-installatie van België operationeel is. Het gaat hier om een genset van om en bij de 350 kW elektrisch en de installatie wordt gerealiseerd in Merksplas-Kolonie. 

WKK voorziet warmte voor asielcentrum en gemeentegebouwen

De WKK-installatie zal de bulk van de warmte voorzien die via een warmtenet op het domein van de Kolonie verdeeld wordt aan enerzijds het asielcentrum en anderzijds enkele gebouwen in het beheer van de gemeente Merksplas (een museum, een taverne, een grote kapel …). Dankzij een grote warmtebuffer kan de inzetbaarheid van de WKK sterk vergroot worden. De rest van de warmtevraag wordt ingevuld door aardgasgestookte CV-ketels. Daarnaast voorziet deze WKK desgevallend ook 80% van de elektriciteit die verbruikt wordt door de gevangenis van Merksplas. 

Biomethaan als brandstof voor WKK

Een belangrijk aspect in dit verhaal is het gebruik van biomethaan als brandstof voor de WKK-installatie. Biomethaan is biogas dat opgezuiverd en verrijkt wordt tot aardgaskwaliteit om vervolgens geïnjecteerd te worden op het distributienet. Dankzij het gebruik van het aardgasdistributienet kan dit biomethaan vervolgens op eender welke andere locatie uit dit net onttrokken worden. Een achterliggend systeem van garanties van oorsprong – wat nog deels in ontwikkeling is – zorgt er vervolgens voor dat alle ‘groene’ eigenschappen van het biomethaan correct worden toegekend aan de verbruiker. Tot zelfs de groenestroom- en warmte-krachtcertificaten (GSC & WKC).

Profex ondersteunt pilootproject

Profex begeleidt dit project op verschillende vlakken. Zo hebben wij in 2015-2016 de oorspronkelijke haalbaarheidsstudie voor de WKK-installatie uitgevoerd die de financiële leefbaarheid van dit project bepaalde. In 2018 hebben wij deze oefening herhaald naar de finale dimensionering van de WKK en de warmtebuffer toe. Ook de omgevingsvergunning en netstudies werden volledig door ons aangevraagd. 

Momenteel begeleiden wij de civiele bouwwerken, alsook de openbare aanbesteding voor de WKK-installatie, civiele bouwwerken en elektrische installatie d.m.v. het opmaken van de bestekken. In een volgende fase zullen wij de selectie van de partners o.b.v. deze bestekken technisch mee ondersteunen, hoewel de finale beslissing bij de Gemeente Merksplas en de energieleverancier EBEM zal liggen. 

Tenslotte staan wij ook in voor het bekomen van de groenestroom- en warmte-krachtcertificaten voor de WKK-installatie. Gezien de verwevenheid van de dossiers van de Kolonie en het IOK, nemen wij deze laatste dienst ook voor onze rekening voor de biogassite van het IOK.


Het WKK-project t.h.v. de Kolonie helpt onze maatschappij ca. 1.250 ton CO2 besparen en het voorziet in een equivalente elektriciteitsbehoefte van ca. 480 gezinnen en een equivalente warmtebehoefte van ca. 120 gezinnen.


SHARE THIS MESSAGE:

Recent projects