Volgt uw bedrijf de milieuwetgeving?

Wanneer u vandaag een productiebedrijf of een verwerkingsbedrijf uitbaat zal u al snel te maken hebben met de omgevingsvergunning en de bijhorende controles.

Wanneer u in overtreding bent, kunnen de boetes hoog oplopen. Laat u daarom bijstaan door één van onze 20 milieucoördinatoren. Zij kijken samen met u of u uw bedrijf conform de wetgeving uitbaat en zoniet wat de nodige stappen zijn en welke prioriteiten dienen gelegd te worden.

  • Vaak zijn het eenvoudige aanpassingen die zorgen dat je binnen het kader van de wetgeving en normen produceert en die zelfs mogelijks besparingen te weeg brengen.

  • Indien uw bedrijf opgevolgd word door milieu-inspectie, de dienst handhaving, zullen we samen met u en inspectie een traject uit stippelen om uw bedrijf te regulariseren en zo hoge boetes te vermijden.

  • Is uw vergunning niet dekkend, dan passen we deze aan en zullen die binnen de mate van het mogelijke uitbreiden om voor u nieuwe opportuniteiten toe te laten.

Wij ondernemen graag met u en kijken hoe u daarbij binnen het wettelijk kader blijft.

SHARE THIS MESSAGE:

Recent projects