Facebook pixel

Energiebeleidsovereenkomst of EBO

​Wat is de energiebeleidsovereenkomst of EBO?

Op 4 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de energiebeleidsovereenkomsten (EBO) voor de verankering van energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie definitief goedgekeurd. Er werd een verschil gemaakt tussen bedrijven die wel en niet onder het systeem van de verhandelbare emissierechten vallen (VER en niet-VER). Een bedrijf valt sowieso onder deze regelgeving als het op jaarbasis minimaal 0,1 PJ aan energie verbruikt en en binnen de NACE-BEL 2008 afdeling 5 tot en met afdeling 33 valt. De EBO vormt een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste mechanisme van de Vlaamse overheid waarmee de energie-efficiëntie van de energie-intensieve industrie verbeterd kan worden.

Waarom deelnemen aan de EBO?

De Vlaamse Regering wil de groeikansen van de beoogde bedrijven niet ondermijnen. Daarom biedt ze hen een aantal financiële tegemoetkomingen:

 • een accijnsverlaging voor gas
 • degressiviteit op de federale bijdrage & toeslag offshore (of meer waarschijnlijk: een vervangend mechanisme)
 • een volledige vrijstelling van het besluit energieplanning
 • een vrijstelling op de onroerende voorheffing
 • geen bijkomende verplichtingen in verband met energie-efficiëntie
 • bijkomende mogelijkheden voor ecologiepremie plus & strategische ecologiesteun

Dit alles loopt natuurlijk parallel met de aanzienlijke kostenbesparing die in de beoogde ondernemingen gerealiseerd wordt door het implementeren van de verhoogde energie-efficiëntiemaatregelen in het teken van de EBO.

Hoe verloopt de EBO praktisch?

Eerst voeren we een audit van de onderneming uit. Zo’n audit kan enkel door een erkend energiedeskundige gedaan worden. Op basis van deze audit en de conclusies daaruit, maakt de deskundige een energieplan op.

Dit energieplan omvat een overzicht van:

 • de rendabele maatregelen
 • de potentieel rendabele maatregelen
 • de studiemaatregelen

De rendabele maatregelen moeten effectief uitgevoerd – ‘gepland’ – worden. De potentieel rendabele maatregelen worden later herbekeken aan de hand van nieuwe gegevens. De studiemaatregelen moeten dieper uitgewerkt worden.
De EBO’s worden opgesplitst in 2 fasen:

 • het energieplan voor de eerste fase is geldig voor de eerste 3 jaar na inwerkingtreding (periode 2015-2017)
 • de tweede fase van de EBO, waarvoor een geactualiseerd energieplan in 2018 opgesteld wordt, gaat over de resterende periode van 2018 tot 2020

  In de eerste fase van de EBO moet ook een WKK-potentieelstudie uitgevoerd te worden.

Waarmee helpt Profex u?

Een EBO opstellen is specialistenwerk. Heel wat bedrijven hebben er de medewerkers noch de tijd voor. Daarom doen ze een beroep op een externe energiedeskundige. Die neemt alle taken volledig op zich of kan samen met een interne energiedeskundige een tandem vormen om zo het volledige traject van de EBO te bewandelen. Profex heeft de externe energiedeskundigen in huis die u zoekt. Ons team heeft al vele jaren ervaring met energieplanning, energieaudits, energetische optimalisaties… en is sinds de opstart zeer actief in de EBO. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

Pakken we uw volgende project samen aan?

OfferteGerelateerde diensten

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.