Facebook pixel

Energieplan en energiestudie: wat betekent dit voor uw bedrijf?


Energieplannen en –studies: wanneer moet ik ze laten uitvoeren, wat houden ze in, en welke voordelen kunnen ze mij opleveren?

Met de komst van de omgevingsvergunning zijn ook aan de bepalingen omtrent energieplannen (EP) en –studies (ES) een aantal zaken gewijzigd, hoewel deze niet expliciet in het gewijzigde Energiebesluit zijn opgenomen. De huidige geldende regelgeving voor EP en ES is van de omgevingsvergunning. Daarin wordt in de addenda een meer precieze om

schrijving van de voorwaarden gegeven dan reeds in het Energiebesluit was opgenomen. Een overzicht:

[1] De internal rate of return, IRR (NL: interne-opbrengstvoet), is een getal, meestal uitgedrukt als percentage, dat het netto rendement van een investering uitdrukt.

Energieplan sneller opstellen

Het voornaamste gevolg van de wijzigingen is dat bedrijven nu sneller een energieplan zullen moeten opstellen waar vroeger een energiestudie volstond. Het opstellen van een energieplan is een stuk diepgaander en arbeidsintensiever dan het uitvoeren van een energiestudie. 

Het is niet steeds eenvoudig te bepalen of er nu al dan niet een energieplan of –studie moet opgemaakt worden. Dankzij haar ervaring en toewijding kan Profex je probleemloos wegwijs maken in de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Consulteer een erkend energiedeskundige

Enkel een erkend energiedeskundige mag een energieplan of energiestudie opstellen. Deze erkenning gebeurt door de Vlaamse Overheid, meer bepaald door het VEA en het VBBV, en moet voor ieder energieplan of -studie opnieuw aangevraagd worden. Ook het energieplan of –studie zelf moet door deze diensten aanvaard worden.

Profex heeft de geschikte energiedeskundigen in huis en heeft reeds een hele waaier energieplannen en -studies opgesteld met gunstig gevolg. Profex kan uw bedrijf hierin dus perfect bijstaan.

Meer informatie over energieplannen, energiestudies, of ander Profex energiediensten? Contacteer Profex! Ontdek ondertussen welke energiediensten we u kunnen aanbieden.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.