Facebook pixel

Fijn stof bij bouwwerken: wat moet u weten?


Bij bouwwerken komt er nu eenmaal heel wat fijn stof vrij. En dat is merkbaar tijdens lokale metingen. De voorbije decennia zijn in Vlaanderen al heel wat succesvolle maatregelen genomen om de uitstoot van fijn stof te verminderen. Metingen toonden een duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit. Maar bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken worden echter significante verhogingen opgemeten van de uitstoot van fijn stof.

De wetgeving is van toepassing op bouwwerken uitgevoerd in open lucht door een aannemer en wanneer de werken langer dan 1 dag duren. Werken die door een particulier worden uitgevoerd, vallen niet onder deze wetgeving.

Het Departement LNE heeft enkele concrete maatregelen neergeschreven om de uitstoot van fijn stof te verminderen:

  1. Afscherming met doeken en zeilen
  2. Beneveling van de locatie waar de werken worden uitgevoerd
  3. Bevochtiging ter hoogte van de apparatuur
  4. Rechtstreekse stofafzuiging op breekhamers, polijstmachines, slijpschijven, boormachines, freesmachines en schuurmachines.

Aanvullend moet er verneveling of bevochtiging zijn bij sloopwerken onder droge of winderige weersomstandigheden waarbij visueel waarneembare stofverspreiding optreedt. De installaties moeten onderhouden en gecontroleerd worden, en stoffilters moeten tijdig vervangen worden.

Als bedrijf hebt u er uiteraard alle belang bij om stofreducerende maatregelen te treffen. Zo verkleint u het risico op klachten van de omwonenden. Daarnaast vermijdt u het risico op eventuele boetes. Bovendien zorgt u zo dat het materiaal langer mee gaat en zorgen deze maatregelen ook voor een gezondere werkomgeving.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.