Notre blog

Vanaf 1 juli 2022 tracering sloopafval verplicht

Vanaf 1 juli 2022 is de tracering van het sloopafval verplicht bij sloop-, renovatie of ontmantelingswerken met een bouwvolume groter dan 1000m³. Wat betekent deze nieuwe verplichting voor u als opdrachtgever of uitvoerder? En bij wie kan u terecht voor de tracering?

Lire plus

Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022

Het is eindelijk gekend: de datum voor de invoering van het asbestattest. Vanaf 23 november 2022 zal het asbestattest verplicht zijn voor elke overdracht van een onroerend goed dat gebouwd werd voor 2001.

Lire plus

Herziene richtlijnen voor PFAS onderzoeken


Lire plus