Notre blog

Voedingssector kan sneller inspelen op droogteproblematiek

Onze Profex-consulenten ijverden bij de VMM en de OVAM voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Stel nu het gezuiverd afvalwater van uw voedingsbedrijven ter beschikking voor irrigatie in de landbouw.

Lire plus

Industrie zet zich schrap voor de gevolgen van droogte

De laatste jaren krijgen we in Vlaanderen steeds vaker te maken met droge tot zeer droge perioden. Denk maar aan de voorbije maanden maart, april en mei waarbij amper een regendruppel uit de lucht viel. Vlaanderen wordt dus ook in 2020 opnieuw geconfronteerd met een uitzonderlijke droogte, wat grote gevolgen kan hebben voor uw KMO. Ontdek hier welke 

Lire plus

Verander nu van energieleverancier

De energieprijzen staan momenteel op het laagste pijl in twee jaar tijd. Daarom is dit de uitgelezen kans om te ontdekken hoeveel u kan besparen.


Lire plus