Driejaarlijkse analyse van peilputten

Bedrijven met mestopslag zijn in bepaalde gevallen verplicht controle-inrichtingen (peilputten) te plaatsen om de grondwaterkwaliteit op te volgen. 

Welke bedrijven zijn verplicht peilputten te plaatsen?

Het gaat om bedrijven die vergund zijn voor meer dan 2500 varkens, meer dan 1500 grote zoogdieren andere dan varkens, meer dan 40.0000 kippen (Vlarem rubrieken 9.3 t/m 9.8) ofwel bedrijven zoals bijvoorbeeld een mestverwerking met meer dan 1000 m³ mestopslag (Vlarem rubrieken 28.2 en 28.4).

Profex helpt u graag verder met het plaatsen van de peilputten

Eerst worden er minstens 3 peilbuizen geplaatst om de grondwaterstromingsrichting op te meten op basis waarvan een voorstel wordt opgemaakt en ingediend bij milieu-inspectie. Na akkoord van milieu-inspectie worden eventuele bijkomende peilbuizen geplaatst en kunnen de peilbuizen bemonsterd worden. De analyseresultaten worden verwerkt in een rapport en aan milieu-inspectie voorgelegd. De controle van het grondwater moet om de drie jaar worden uitgevoerd. 

Milieu-inspectie gaat regelmatig ter plaatse voor de controle van landbouwbedrijven en mestverwerkers. Indien er (nog) geen peilputten aanwezig zijn wordt dit opgenomen in het verslag en zal het bedrijf in kwestie worden aangemaand dit alsnog in orde te brengen. Om aanmaningen te voorkomen zorgt u dus best dat u in orde bent met de regelgeving.

Heeft u vragen omtrent het uitvoeren van deze peilputdossiers? Contacteer onze deskundig bodemteam!


PARTAGER CE MESSAGE:

Projets récents