Facebook pixel

Geluidsstudie bij bakkerijZonnebeke bakkerij-1

Zonnebeke bakkerij-1Zonnebeke bakkerij-4Zonnebeke bakkerij-6Zonnebeke bakkerij-7Zonnebeke bakkerij-8

Voor een bakkerij gelegen te Zonnebeke stond Profex in voor de opstart en opvolging van een geluidsstudie. Een buur van de bakker klaagde dat de ventilatoren van de bakkerij te veel lawaai maakten. Profex stelde een deskundige aan voor het uitvoeren van een studie. Uit de studie is gebleken dat de buur niet kon klagen, gezien het omgevingslawaai in het algemeen reeds de normale norm overschreed. De bakkerij was dus niet de oorzaak voor de overlast die de buur ondervond. Toch werd er na onderling overleg een aantal geluiddempende maatregelen genomen zodat alle bezorgdheden werden weggenomen.


Gerelateerde dienstenVerplichte energie-audit voor grote bedrijven

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Grote ondernemingen zijn verplicht om vierjaarlijks een ‘energieaudit voor grote ondernemingen‘ te laten uitvoeren, conform de Europese EED-regelgeving. Profex kan voor uw bedrijf zo'n energie-audit opstellen.

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Door de steeds groeiende ervaring van de bodemsaneringsdeskundige, legt OVAM de verantwoordelijkheid voor de opmaak van onderzoeken nog meer bij deze deskundigen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte