Facebook pixel

Grondverzet intelligent aanpakken


De manier waarop zij een werf met lichte verontreinigingen in de grond, aanpakken en opvolgen, heeft daar veel mee te maken. Zij bereiden dit goed voor en volgen de werf op. Enkele tips:

  • Laat u niet misleiden door de vermelding op het bodemattest Stel dat er op de werflocatie al een bodemonderzoek uitgevoerd werd en dat er in het bodemattest staat dat de grond verhoogde concentraties bevat, maar dat dit geen risico inhoudt. Dan wil dat zeggen dat dit geen risico inhoudt zo lang de grond op die plaats blijft zitten en zo lang er geen wijzigingen aan de activiteiten en de verhardingen zijn. Begint u te graven, dan zijn de 2 laatste voorwaarden al zeker niet vervuld. Voert u deze grond weg, dan zal u dat hoogst waarschijnlijk veel geld kosten. U kan de uitspraak die in een bodemattest gedaan werd, dus niet zomaar overnemen als u grond gaat verzetten. De 2 soorten onderzoeken hebben een andere functie en een ander uitgangspunt.
  • Gebruik grond met verhoogde concentraties op de werf zelf, in plaats van hem af te voeren Hebt u te maken met verschillende kwaliteiten van uitgegraven grond? Bekijk dan of de grond met de verhoogde concentraties of verontreiniging, geschikt is om op de werf te gebruiken. Dat zal de kosten om de grond weg te voeren, gunstig beïnvloeden.
  • Laat een specialist uw werf begeleiden Een voorbeeld: Een projectontwikkelaar plant een nieuwe woonwijk met straten en openbare parkjes. Aan de rand van de locatie waar de wijk zal komen, was er vroeger een tegelmakerij. Daar werd een bodemonderzoek uitgevoerd vanwege de stopzetting van deze activiteiten en de overdracht van de grond. Het bodemonderzoek toonde verhoogde waarden van stookolie in de bodem aan maar er was geen risico wanneer de grond op de plaats bleef zitten. Met de komst van de woonwijk en het grondverzet dat daarmee gepaard gaat, veranderde de situatie.

Deze grond werd in het kader van het grondverzet onderzocht om te kijken of ze kon gebruikt worden als bouwstof. Dat bleek het geval. In dit project konden we de verontreinigde grond gebruiken als bouwstof onder de nog aan te leggen wegenis van de woonwijk. Dit bespaarde de projectontwikkelaar heel wat centen vermits het afvoeren van grond met verhoogde concentraties heel wat meer kost dan het afvoeren van volledig propere grond. Het loonde dus zeker de moeite om een aantal extra boringen en testen te doen in het kader van het technisch verslag. In zo’n geval is het trouwens aan te raden om de boringen en analyses vooraf te doen, en de ontgraving pas te starten wanneer alle zones afgebakend zijn. Is dit niet mogelijk omdat er te weinig plaats op de werf is, graaf dan zeker zo gefaseerd mogelijk af.

Dit vraagt wat meer tijd bij de ontgraving maar dit weegt niet op tegen de kosten die je anders moet maken om een groter volume met verhoogde concentraties af te voeren. Een alternatief dat soms gebruikt wordt is het aanleggen van een talud met deze grond. Onthoud dan wel dat een talud een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft. Hebt u dit voorzien in de stedenbouwkundige vergunning, dan zal u dat dus nog moeten doen.

Start u een aanleg- of ontwikkelingsproject op een locatie waar vroeger ambachts- of industriële activiteiten waren? Dan moet er al meteen een lampje gaan branden! Zorg ervoor dat u in detail in kaart laat brengen waar een eventuele verontreiniging zich bevindt en doe ook meteen bouwstoftesten op de grond. Plant u het grondverzet op deze manier, dan zal u dat heel wat kosten besparen voor de afvoer van grond met verhoogde concentraties!

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.