Facebook pixel

Haalbaarheidsstudie voor het OCMW te Wevelgem003 (composite)

003 (composite)Image-2016-12-20

Voor het woonzorgcentrum ‘Ter Mote’ van het OCMW te Wevelgem voerde Profex een haalbaarheidsstudie uit. Tijdens deze studie onderzochten onze experten de opties inzake ruimtelijke ontwikkeling met betrekking tot ouderenzorg. De Profex-consulenten verrichtten een stedenbouwkundige analyse en bepaalden strategische opties. Zo onderzochten ze onder meer hoeveel bebouwbare oppervlakte de locatie verleent op basis van de wettelijke voorschriften, het aantal bouwlagen dat toegestaan is, de normen van brandveiligheid en toegangswegen, enzovoort.

De voorstellen werden in een 3D-plan gegoten waarbij ook een volumestudie werd berekend. Bijkomende onderzoeken resulteerden in advies omtrent toegankelijkheid, EPB en ventilatie, brandveiligheid en zo meer.


Gerelateerde dienstenVerplichte energie-audit voor grote bedrijven

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Grote ondernemingen zijn verplicht om vierjaarlijks een ‘energieaudit voor grote ondernemingen‘ te laten uitvoeren, conform de Europese EED-regelgeving. Profex kan voor uw bedrijf zo'n energie-audit opstellen.

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Door de steeds groeiende ervaring van de bodemsaneringsdeskundige, legt OVAM de verantwoordelijkheid voor de opmaak van onderzoeken nog meer bij deze deskundigen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte