Facebook pixel

Heeft u een infiltratietest nodig?


Ontwerp infiltratievoorziening

Om watergevoelige gebieden en rioleringen te ontlasten vereist de verordening over regenwater voor haast alle bouwprojecten het ontwerp van een infiltratievoorziening. Deze stedenbouwkundige verordening dwingt u om een aantal maatregelen te nemen om het water zoveel mogelijk ter plaatse te houden en niet af te voeren naar de riolering. Op deze manier wordt wateroverlast vermeden en blijft het grondwaterpeil op niveau.

Een correct gedimensioneerde infiltratievoorziening
Vanaf 29 september 2016 moet elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter van 40 m² aan de normen van de verordening voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht als het perceel groter is dan 250 m². De bouwheer moet dus rekening houden met een aanzienlijke meerkost voor het ontwerp van deze infiltratievoorziening.

Nauwkeurige metingen van de infiltratiesnelheid kunnen het verschil maken tussen een overgedimensioneerde infiltratievoorziening, en een correct gedimensioneerde voorziening.

Daarnaast kan een infiltratie-onderzoek soms aantonen dat infiltratie niet mogelijk is, bijvoorbeeld als het grondwater te hoog staat of als de ondergrond niet voldoende doorlatend is. Daarom is een correcte meting van de infiltratiesnelheid zeer belangrijk.

Profex voert infiltratietesten uit in eigen beheer, volgens de dubbele ring-infiltrometermethode, en de omgekeerde boorgatmethode.

Wij adviseren u graag over deze infiltratietesten en de aanleg van infiltratievoorzieningen. Meer info bij uw Profex-consulent.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.