Facebook pixel

Heeft uw bouwproject een archeologienota nodig?


Op 1 juni 2016 trad het archeologieluik van het Onroerenderfgoeddecreet volledig in werking. Dit betekent dat de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning verplicht is om in bepaalde gevallen een archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen. De archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek. Het moet worden opgemaakt door een erkend archeoloog en bekrachtigd worden door het agentschap Onroerend Erfgoed.

Wanneer is een archeologienota nodig?

De archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor je een erkende archeoloog moet aanstellen. De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is om te bepalen of er op het terrein al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is en om maatregelen voor te stellen om met het aanwezige erfgoed om te gaan.

Op de website van Onroerend Erfgoed vindt u een handige beslissingsboom om te bepalen of er voor uw project een archeologienota nodig is. Bent u verplicht om de archeologienota op te maken, dan moet u die samen met uw vergunningsaanvraag indienen. Het is dan ook raadzaam om bij de planning van een bouwproject rekening te houden met de tijd die nodig is voor de opmaak en de goedkeuring van een archeologienota.

Het al dan niet verplicht toevoegen van de archeologienota hangt af van de totale oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de ruimtelijke bestemming van het terrein en de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde inventaris of binnen een beschermde archeologische site.

Meer informatie over archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige werken, vindt u op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.
 

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.