Facebook pixel

Hoe maakt Profex uw sloopopvolgingsplan op?


Sinds 5 juni moet er bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van niet-residientiële gebouwen, bruggen en tunnels en infrastructuurwerken een sloopopvolgingsplan (SOP) gevoegd worden. Dit SOP is een inventarisatie van alle te slopen fracties met extra aandacht voor de gevaarlijke stoffen zoals asbest. Daarnaast biedt het SOP advies voor een optimale selectieve sloop en is het de eerste stap in de traceerbaarheidsprocedure.

Hoe maakt Profex uw sloopopvolgingsplan op?

Het sloopopvolgingsplan dat de experts van Profex opstellen bestaat uit verschillende fasen.

  • Voor aanvang van het project bestudeert onze deskundige de te slopen gebouwen aan de hand van bouwplannen, foto's en vergunningen.
  • Vervolgens meet hij de gebouwen volledig op en maakt hij een meetstaat die een nauwkeurig overzicht geeft van alle te slopen fracties, waar deze voorkomen en in welke hoeveelheden. De gevaarlijke fracties worden extra uitgelicht.
  • Ten slotte geeft de deskundige u voor alle verschillende afvalstromen en voor het hele project specifiek advies dat de selectieve sloop en de veiligheid gunstig uitkomen.

Nadien moet de gebouwenbeheerder beslissen: of hij voert het puin af als hoog milieurisicoprofiel of hij volgt de traceerbaarheidsprocedure van sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw. De experten van Profex stellen uw SOP alvast conform het traceerbaarheidssysteem van Tracimat op.

Uw Profex-consulent geeft u graag meer informatie over wanneer een sloopopvolgingsplan verplicht is en over de traceerbaarheidsprocedure.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.