Facebook pixel

Is uw koelinstallatie reglementair?


Vanaf 1 januari 2017 zullen ook kleine koelinstallaties, met minder dan 3kg HFK’s koelmiddelinhoud, een logboek moeten bijhouden. In dit logboek staat cruciale info voor de koeltechnici en de toezichthouders. De vrijstelling voor het bijhouden van een dergelijk logboek loopt dus af aan het einde van dit jaar. Het logboek moet in de nabijheid van de installatie worden bewaard en bij elke interventie aangevuld worden door de technicus.

Op elke koelinstallatie moet een etiket hangen waarop het soort en de hoeveelheid HFK-koelmiddel vermeld staat. Vanaf 2017 bent u bovendien verplicht om op dit etiket ook het aantal ton CO2 equivalenten erbij te vermelden.

Vergeet niet om vanaf 10% relatief lekverlies op de koelinstallatie na twee opeenvolgende jaren dit te melden aan de Milieu-inspectie. U moet dan, tenzij Milieu-inspectie u een afwijking toekent, de installatie buiten gebruik stellen binnen de 12 maanden.

Heeft u 10% lekverlies? Contacteer dan uw consultant bij Profex om de lekverliezen te berekenen. Uw consultant zal u aangepast advies geven voor uw koelinstallatie.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.