Facebook pixel

Loods met bureelgebouw en geïntegreerde woningBureelmetwoning grondplan

Bureelmetwoning grondplanBureelmetwoning betonbalkvoorbeeldBureelmetwoning doorsnedeBureelmetwoning kolomvoorbeeldBureelmetwoning visualisatieLoods detailfunderingLoods doorsnedeLoods doorsnederookkoepelsLoods funderingrioleringLoods visualisatieImg 1228Img 1229Img 1230Img 1231Img 1233Img 1237

​Het bureaugebouw wordt opgetrokken met geprefabriceerde wanden van metselwerk. Deze bouwmethode heeft als voordeel dat het gebouw op zeer korte tijd recht gezet kan worden. In een periode van 3 werkdagen zijn bijvoorbeeld de binnenspouwmuur en de binnenmuren van het gelijkvloers geplaatst. Deze methode is snel maar vergt wel heel veel voorbereiding en een strikte werfopvolging. Profex nam deze voorbereiding, de meetstaat, de berekeningen, de uitvoeringsplannen en de werfopvolging, voor zijn rekening.

Het gebouw wordt op korte tijd wind- en waterdicht gemaakt. Op die manier kunnen ook de installateurs van de technieken snel aan het werk. Ondertussen wordt er aan de buitenzijde verder gewerkt: de isolatie en het gevelmetselwerk worden op de traditionele manier geplaatst.


Gerelateerde dienstenVerplichte energie-audit voor grote bedrijven

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Grote ondernemingen zijn verplicht om vierjaarlijks een ‘energieaudit voor grote ondernemingen‘ te laten uitvoeren, conform de Europese EED-regelgeving. Profex kan voor uw bedrijf zo'n energie-audit opstellen.

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Door de steeds groeiende ervaring van de bodemsaneringsdeskundige, legt OVAM de verantwoordelijkheid voor de opmaak van onderzoeken nog meer bij deze deskundigen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte