Facebook pixel

Loods met bureelgebouw en geïntegreerde woningBureelmetwoning grondplan

Bureelmetwoning grondplanBureelmetwoning betonbalkvoorbeeldBureelmetwoning doorsnedeBureelmetwoning kolomvoorbeeldBureelmetwoning visualisatieLoods detailfunderingLoods doorsnedeLoods doorsnederookkoepelsLoods funderingrioleringLoods visualisatieImg 1228Img 1229Img 1230Img 1231Img 1233Img 1237

​Het bureaugebouw wordt opgetrokken met geprefabriceerde wanden van metselwerk. Deze bouwmethode heeft als voordeel dat het gebouw op zeer korte tijd recht gezet kan worden. In een periode van 3 werkdagen zijn bijvoorbeeld de binnenspouwmuur en de binnenmuren van het gelijkvloers geplaatst. Deze methode is snel maar vergt wel heel veel voorbereiding en een strikte werfopvolging. Profex nam deze voorbereiding, de meetstaat, de berekeningen, de uitvoeringsplannen en de werfopvolging, voor zijn rekening.

Het gebouw wordt op korte tijd wind- en waterdicht gemaakt. Op die manier kunnen ook de installateurs van de technieken snel aan het werk. Ondertussen wordt er aan de buitenzijde verder gewerkt: de isolatie en het gevelmetselwerk worden op de traditionele manier geplaatst.


Gerelateerde dienstenFinanciele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Financiele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Als onderneming kunt u financiële steun krijgen voor milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen in Vlaanderen die op de limitatieve technologieënlijst staan. Met deze premie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Profex helpt u graag bij uw aanvraag.

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

In de praktijk wordt het kijkglas vaak nog beschouwd als een permanent lekdetectiesysteem. Dit strookt echter niet met het officieel standpunt van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte