Facebook pixel

Meetstaat & lastenboek

​Alle vergunningen binnen? Dan is het tijd voor de volgende stap in het bouwproces: de meetstaat & het lastenboek.

Meetstaat en een lastenboek, wat zijn dat juist?

De meetstaat, het lastenboek en de bestektekeningen geven een volledige technische beschrijving van het te bouwen gebouw. Samen zorgen ze ervoor dat de aannemers die u aanschrijft om prijs te geven, allemaal prijs geven voor hetzelfde gebouw, met dezelfde kwaliteit en specificaties. Dit zorgt er dus ook voor dat u een correcte prijsinschatting van de werken kan maken.

De inhoud bestaat uit:

  • een beschrijving van de te bouwen constructie
  • een omschrijving van de bouwmaterialen
  • de kwaliteit van de materialen
  • een plaatsbeschrijving
  • de referentienormen
  • de berekende hoeveelheden van alle materialen
  • de aanbestedingsdocumenten

U krijgt een duidelijke en gedetailleerde lijst van alle bouwcomponenten, hun kwaliteit en de optimale bouwmaterialen voor uw project. Het is ook een hulpmiddel om meer- en minwerken te controleren tijdens de werken en te verrekenen. U krijgt een prijsraming op basis van een detailtekening. De kans dat er zaken vergeten worden of verkeerd ingeschat zijn, is dus klein.

Deze werkwijze is trouwens de enige manier om de offertes van aannemers te kunnen vergelijken op basis van uniforme criteria. Het zorgt voor een marktconforme prijs en duidelijke controle op het bouwbudget.

Aannemers zijn altijd vrij om varianten voor te stellen. U als bouwheer beslist.

Pakken we uw volgende project samen aan?

OfferteGerelateerde diensten

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.