Facebook pixel

Milieuadvies voor verwerkingsbedrijfOleki001

Oleki001Oleki015

Het bedrijf kampte met een weeë geur van het verwerkte materiaal. De geur was tot ver in de omgeving verspreid. Er waren twee zure wassers aanwezig die de geur moesten zuiveren, maar zonder resultaat.

Op advies van Profex werden de wassers uitgeschakeld en vervangen door een biofilter. Een biofilter is een grote opvangtank met schors die specifiek door bacteriën de geur van organische componenten eruit haalt.

Een tweede probleem dat door Profex werd aangepakt was de uitlaat van de verbrandingsinstallatie waar de geurbeladen lucht ook verbrand wordt. Uit een studie bleek dat die op een te lage temperatuur stond. Profex heeft de temperatuur iets verhoogd waardoor de geur ook verwijderd werd uit die uitlaatgassen van de schouw bovenaan het bedrijf.

Ook de waterzuiveringsinstallatie werd onder handen genomen. Oleki loosde op riolering wat niet logisch is. Na zes maanden kon het bedrijf dankzij de aanpassingen van Profex aan de waterzuiveringsinstallatie lozen op oppervlaktewater. Hierdoor hebben we niet alleen het afvalwater van Oleki kunnen verwerken, maar ook van het slachthuis ernaast. En zelfs afvalwater van naburige bedrijven kan aangevoerd worden.

Heeft uw bedrijf ook milieuadvies nodig? Contacteer Profex en we bieden u graag pragmatische oplossingen voor uw probleem.


Gerelateerde dienstenVerplichte energie-audit voor grote bedrijven

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Grote ondernemingen zijn verplicht om vierjaarlijks een ‘energieaudit voor grote ondernemingen‘ te laten uitvoeren, conform de Europese EED-regelgeving. Profex kan voor uw bedrijf zo'n energie-audit opstellen.

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Door de steeds groeiende ervaring van de bodemsaneringsdeskundige, legt OVAM de verantwoordelijkheid voor de opmaak van onderzoeken nog meer bij deze deskundigen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte