Facebook pixel

Milieucoördinator bij klasse 1 bedrijfDe vriese 1

De vriese 1De vriese2De vriese 3De vriese

Sinds 2011 werd Profex ingeschakeld als extern milieucoördinator in het familiebedrijf De Vriese. Deze gevestigde waarde in de wegenbouw richt zich hoofdzakelijk op het onderhoud voor gewestwegen en gemeentewegen. Daarnaast is op hun site te Ardooie een betoncentrale, asfaltcentrale, breek- en zeefcentrale en een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem aanwezig. Door de jaren heen begeleidde ons studiebureau dit klasse 1 bedrijf bij het indienen van een aantal milieuvergunningsaanvragen.

Overleg met overheden

Aangezien De Vriese een klasse 1 bedrijf is, ging Profex steeds in dialoog met de provincie en de overige advies verlenende overheden om te komen tot een werkbare situatie op het terrein met een beperking van de hinderaspecten naar de omgeving. Hierbij wordt pragmatisme vooropgesteld zodat ondernemen maximaal mogelijk is. Net dat is de typerende aanpak van Profex waardoor we een meerwaarde kunnen bieden aan bedrijven zoals De Vriese.

Naast onze doorgedreven opvolging van de milieuwetgeving heeft Profex ook de waterfactuur van De Vriese geoptimaliseerd. In een samenwerking met de erkend deskundige begeleidden we De Vriese in het halen van een nullozerstatuut. Hiervoor moesten er op de site een aantal herschikkingen gebeuren om waterhergebruik te bevorderen zodat het lozen van afvalwater niet meer nodig is.

Van milieuvergunning naar omgevingsvergunning van onbepaalde duur

De Vriese investeert steeds in milieuvriendelijke technieken en zo kwam een modernisatie van de asfaltcentrale tot stand. Deze belangrijke investering greep Profex aan om de volledige milieuvergunning te hernieuwen tot een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Zo heeft het bedrijf rechtszekerheid dat het nog lang op dee locatie activiteiten kan uitvoeren. Het stedenbouwkundig luik werd door de architect van de exploitant opgenomen en Profex nam de begeleiding en coördinatie van heel het traject voor haar rekening. Zo leverden we tijdens het voortraject strategisch advies, gingen we met de advies verlenende overheden in dialoog, maakten we het volledige aanvraagdossier op en zorgden we voor de indiening hiervan en vervolgens verdedigden we het dossier tijdens de commissie om te komen tot een nieuwe omgevingsvergunning. Voor het financiële aspect van de investering onderzochten we of het bedrijf in aanmerking kwam voor een ecologiepremie.

Profex begeleidt u als ondernemer om uw dromen waar te maken door strategisch advies te verlenen en een pragmatische aanpak toe te passen. Uiteraard met een doorgedreven expertise over de huidige wetgeving.

Wat deed Profex?

  • Aanvraag Omgevingsvergunning
  • Aanvraag milieuvergunning
  • MER-screening
  • Milieucoördinatie
  • Milieucommunicatie
  • Waterstudie
  • Milieusubsidies


Gerelateerde dienstenVerplichte energie-audit voor grote bedrijven

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Grote ondernemingen zijn verplicht om vierjaarlijks een ‘energieaudit voor grote ondernemingen‘ te laten uitvoeren, conform de Europese EED-regelgeving. Profex kan voor uw bedrijf zo'n energie-audit opstellen.

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Door de steeds groeiende ervaring van de bodemsaneringsdeskundige, legt OVAM de verantwoordelijkheid voor de opmaak van onderzoeken nog meer bij deze deskundigen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte