Facebook pixel

Nazorgplan voor voormalige stortplaats voor inerte afvalstoffenNazorgplan

Nazorgplan

Het betreft hier een stortplaats voor inerte materialen die werd gesloten en een aanpalende definitieve opslagplaats voor grond (DOP) die in exploitatie blijft. De DOP was voordien een zandgroeve, maar wordt nu met propere grond aangevuld. Door een moeilijke historiek van sluikstorten en vandalisme op de voormalige stortplaats, stelde Milieu-inspectie voor aan de provincie om de milieuvergunning voor de DOP in te trekken. De nieuwe exploitant richtte zich tot Profex om hier snel een oplossing voor te zoeken.

Nazorg- en afdichtingsplan

Die oplossing kwam er in de vorm van een nazorg- en afdichtingsplan. De milieuwetgeving eist dat een stortplaats na afdichting gedurende 30 jaar op een correcte en frequente manier wordt opgevolgd. Profex stelde een monitoringsprogramma op waarbij de grondwaterkwaliteit gedurende 30 jaar zou worden opgevolgd door staalnames en analyses.

Goed nieuws voor onze klant, want er werd afgezien van het verzoek om de milieuvergunning in te trekken! Dankzij zijn adequaat handelen in dit dossier, onder begeleiding van een Profex-consultant, kan hij de DOP dus blijven exploiteren.

Samenwerking

Profex begeleidde de exploitant onder meer in het systematisch aanpakken van de afdichting van de voormalige stortplaats en het correct exploiteren van de DOP. En de samenwerking loopt nog steeds: momenteel brengen ze de gevolgen in kaart van het opvullen van de voormalige zandgroeve, via een nieuwe hydrogeologische studie.


Gerelateerde dienstenVerplichte energie-audit voor grote bedrijven

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Grote ondernemingen zijn verplicht om vierjaarlijks een ‘energieaudit voor grote ondernemingen‘ te laten uitvoeren, conform de Europese EED-regelgeving. Profex kan voor uw bedrijf zo'n energie-audit opstellen.

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Door de steeds groeiende ervaring van de bodemsaneringsdeskundige, legt OVAM de verantwoordelijkheid voor de opmaak van onderzoeken nog meer bij deze deskundigen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte