Facebook pixel

Nieuwe certificatendatabank voor GSC en WKC


Wat heeft de nieuwe certificatendatabank voor u in petto?

In de certificatendatabank worden enerzijds de groenestroom- en warmte-krachtcertificaten, en de garanties van oorsprong, beheerd. De certificatendatabank vormt het platform voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij het toekennen, beheren en verhandelen van certificaten en garanties van oorsprong. U kan, als producent van hernieuwbare energie uw certificaten en garanties van oorsprong op elk moment raadplegen, verkopen of inleveren.

De nieuwe certificatendatabank is gebruiksvriendelijk

In deze nieuwe databank kunnen GSC, WKC en garanties van oorsprong tegelijk beheerd worden. De diverse certificatenportefeuilles worden hierdoor in de bestaande databank samengevoegd. Dit maakt het voor u eenvoudiger om alles te beheren.

Inloggen gebeurt via een e-ID of een federaal token. Er is per installatie één lokale beheerder die de volledige beheersrechten heeft voor de installatie. Deze lokale beheerder kan bijkomende mensen aanduiden die leestoegang of volledige toegang hebben tot de certificaten van de betrokken installatie.

Er kunnen mandaten worden toegekend aan andere bedrijven. Zo kan één bedrijf de certificaten dan voor meerdere installaties tegelijk beheren. Dit kan interessant zijn wanneer er meerdere installaties/bedrijven tot een overkoepelende organisatie behoren, of wanneer u wenst dat een derde partij het beheer van uw certificaten mee opvolgt.

Er kan geopteerd worden om de certificaten, van zodra zij u worden toegekend, automatisch te verkopen aan de netbeheerder aan minimumsteun. Dit kan de administratieve last bij de opvolging verminderen.

U krijgt een duidelijker overzicht van de inhoud van uw certificatenportefeuille en de door u uitgevoerde transacties, alsook meer details van de vermeldingen op uw certificaten en garanties van oorsprong.

Wenst u begeleiding in het gebruik van deze nieuwe databank? Neem dan contact op met onze energie-consulenten.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.