Facebook pixel

Beschikt uw bedrijf al over de verplichte lijst van gevaarlijke stoffen?


Sinds 1 juni 2015 ziet  rubriek 17 van de Vlarem-indelingslijst er helemaal anders uit. De rubriek zal enkel nog van toepassing zijn voor de opslag en aanwezigheid van gevaarlijke producten (inclusief gassen en aerosolen met gevaarpictogram). Brandbare vloeistoffen vallen voortaan onder rubriek 6.

Wat betekent deze wijziging?

Een bedrijf dat vóór 1 juni 2015 al duidelijk vergund was voor de opslag of aanwezigheid van alle gevaarlijke stoffen binnen de inrichting, moet geen aanpassing van de milieuvergunning doorvoeren. De milieuvergunning blijft onverminderd geldig. Onder duidelijk vergund wordt verstaan (*):

  • De opgeslagen producten zijn duidelijk met naam en hoeveelheid vermeld in het vergunningenbesluit (al of niet in een rubriek voor gevaarlijke stoffen).
  • De opgeslagen producten zijn niet met naam vernoemd in het vergunningsbesluit, maar in de vergunningsaanvraag zijn de producten duidelijk met naam en hoeveelheid vermeld (al of niet in een rubriek voor gevaarlijke stoffen).
  • U beschikt enkel over een opslag van gevaarlijke stoffen ingedeeld in rubriek 17.4, waarbij de werkelijke opslaghoeveelheid binnen het bedrijf niet stijgt t.o.v. de vergunde opslaghoeveelheid.

(*) Bron: CLP in de praktijk voor klasse 1 en klasse 2 bedrijven versie 21/04/2015 van het departement LNE, Vlaamse Overheid

Ook al hoeft uw  onderneming misschien geen aanpassing van de milieuvergunning te doen, toch moet elk bedrijf dat gevaarlijke of brandbare stoffen opslaat een vertaalslag uitvoeren. Deze vertaalslag houdt in dat u alle producten indeelt volgens de nieuwe indelingslijst en bijhoudt in een document. Dat moet u kunnen voorleggen bij een controle van de milieu-toezichtshouders. De vertaalslag moet bovendien uitgevoerd zijn vóór 1 december 2015.

Hulp nodig bij de vertaalslag?

Profex kan u helpen! Wij beschikken over een team van ervaren milieuconsultants verspreid over het hele land. Zij staan u met raad en daad bij, letten op de voorwaarden en zorgen voor een correcte opmaak van het document.

Zo begint u eraan!

De nieuwe indeling vertrekt vanuit de veiligheidsfiches, de zogenaamde SDS-fiches of VIB. Hierop staat de naam van het product, gegevens over de schadelijkheid en het pictogram dat het gevarensymbool bevat.

  • Vraag uw leverancier om fiches volgens de nieuwe wetgeving, dus met de nieuwe symbolen! (zie hieronder)
  • Verzamel alle technische veiligheidsfiches van uw aanwezige producten en stuur ze door naar uw Profex-consultant.

Naast de opmaak van het document, moet u ook de oude symbolen op de etiketten van opslagtanks  vervangen door de nieuwe. Ookuw veiligheidsfiches (SDS/VIB) dienen de nieuwe symbolen te bevatten om wettelijk in orde te zijn. Dit is reeds van toepassing!

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht bij een van onze consultants via info@profex.be

 

Opslag van gevaarlijke stoffen

 

 


 

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.