Facebook pixel

Periodieke bodemonderzoeksplicht ook voor uw onderneming?


Sinds 1 juni 2015 wijzigde de wetgeving en de Vlarebo-indelingslijst, meer bepaald de kolom Vlarebo van de Vlarem-indelingslijst. Maar omdat het heel moeilijk is om lopende of oudere vergunningen toe te wijzen op basis van deze nieuwe indeling, zal er gewerkt worden met de indelingslijst die van kracht was op het moment dat de risico-activiteit begon. Of uw onderneming ook een periodiek bodemonderzoek moet laten uitvoeren, hangt dus af van de startdatum.

Heeft uw bedrijf een risico-onderneming met startdatum vóór 2008?

Dan gold de bodemonderzoeksplicht al in het kader van het Bodemsaneringsdecreet. Kijk eerst na in welke categorie van de toenmalige Vlarebo-lijst de activiteiten van uw bedrijf werden ingedeeld. Indien minstens één risico-inrichting behoort tot categorie A, B of C, moet er sowieso al een eerste periodiek bodemonderzoek uitgevoerd zijn. Meer informatie en de toenmalige indelingslijst kunt u hier terugvinden. 

Heeft uw bedrijf een risico-onderneming met startdatum na 2008?

Had uw bedrijf of onderneming voor de risico-inrichting geen verplichting in het kader van het Bodemsaneringsdecreet ? Kijk dan na of de risico-inrichting wordt ingedeeld in categorie A of B in de Vlarebo-indelingslijst, die u hier kunt terugvinden. Afhankelijk van de categorie en de startdatum van uw onderneming, ziet u in de tabel wanneer u een periodiek bodemonderzoek aan de OVAM moet bezorgen.

Heeft uw bedrijf een risico-onderneming met startdatum na 1 juni 2015?

Dan valt deze onder de nieuwe Vlarem-indelingslijst. Voor risico-inrichtingen die nadien gestart zijn, worden de indeling en de nieuwe verplichtingen bepaald via deze nieuwe indeling (zie bijlage I van Vlarem I).

Meer info

Twijfelt u of uw onderneming een periodieke onderzoeksplicht heeft? Neem contact op met een van onze erkende bodemsaneringsdeskundige via info@profex.be!

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.