Planologie

Ons grondgebied is ingedeeld in bestemmingszones. Dit gebeurde in gewestplannen, Algemene Plannen van Aanleg (APA), Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA), Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP) enzovoort. Maar wat wanneer uw bedrijf niet in de ā€˜correcteā€™ zone gelegen is?

De activiteiten van uw bedrijf zijn geƫvolueerd in de tijd. Vroeger was uw bedrijf zone-eigen, nu is het zonevreemd. Daarom wil de overheid misschien geen milieuvergunning of bouwvergunning meer verlenen? Toch bent u nog niet van plan om te stoppen op uw huidige locatie, u hebt misschien zelfs uitbreidingsplannen?

Een planologisch attest kan een oplossing bieden

Maar het initiatief ligt bij u als bedrijf. U kan een planologisch attest aanvragen. Zo kan een bedrijf dat zonevreemd gelegen is, of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen om een planwijziging te doen voor de locatie waar het bedrijf gelegen is. Is de overheid positief en levert ze het attest af, dan staat daarin wat het bedrijf op die plaats nu en in de toekomst nog kan doen.

Krijgt u een positief planologisch attest dat voorziet in de opmaak van een planwijziging, dan moet de overheid binnen het jaar na afgifte van het attest, een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken. Dit kan bijvoorbeeld een RUP zonevreemde bedrijven zijn.

De aanvrager, u dus als exploitant, moet ondertussen een stedenbouwkundige vergunning aanvragen binnen het jaar na afgifte van het attest op straffe van verval van het attestĀ om de periode tussen het afleveren van het planologisch attest, en het in werking treden van het RUP, te overbruggen. Eer een RUP in werking treedt, kan er immers nog veel tijd voorbijgaan. Ondertussen moet u stedenbouwkundig wel in orde zijn.

Onze expertises