Schadegeval

Sijpelt er door een lek in je tank stookolie in de bodem? Of is er een overvulling van je stookolietank? Werd er op jouw terrein vervuilende restanten gedumpt? Of gebeurde er een ongeluk met een vrachtwagen die met chemicaliën was gevuld? Op talloze manieren kunnen vervuilende stoffen en materialen in de bodem of het grondwater voorkomen. 

Schadegevallen met bodemverontreiniging komen regelmatig voor. Het is belangrijk dat u het probleem onmiddellijk aanpakt. Laat u hierbij begeleiden door een erkend bodemsaneringsdeskundige. Deze deskundige zal de onderzoekstrategie bepalen, het onderzoek uitvoeren en de communicatie met de overheid regelen. Hij zorgt er voor dat het probleem zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Contact opnemen met de verzekering is in deze aan te raden.

Schadegevallen procedure

Een schadegeval kan behandeld worden door middel van de schadegevallen procedure. Belangrijk is dat het incident binnen de 14 dagen nadat het is voorgevallen, gemeld wordt aan de overheid en de effectieve behandeling uitgevoerd kan worden binnen 180 dagen vanaf de melding of vanaf de vaststelling door de bevoegde overheid. Een snelle aanpak is dus cruciaal.

Een groot voordeel van deze procedure is dat dadelijk de nodige acties worden genomen zodat de verontreiniging niet groter wordt. Een ander voordeel is dat er veel minder rapportage nodig is in deze procedure wat kostenbesparend werkt. 

Hoe verloopt deze begeleiding?

Wanneer het schadegeval is vastgesteld, komt de erkend bodemsaneringsdeskundige ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen en indien nodig voorzorgsmaatregelen te bepalen (bijvoorbeeld het beperken van geurhinder in de woning). Op verschillende locaties neemt hij bodemstalen en grondwaterstalen om een verontreiniging vast te stellen.
Indien uit het eerste onderzoek blijkt dat er verontreiniging aanwezig is, kan men starten met de sanering. De opdrachtgever stelt een saneringsaannemer aan waarbij de bodemdeskundige zorgt voor de begeleiding van de hele sanering.

Na het nemen van de nodige controlestalen zal de bodemdeskundige een eindevaluatierapport opmaken. Dit rapport dient hij in bij de OVAM zodat het dossier afgerond kan worden. Deze acties moeten binnen de 180 dagen worden uitgevoerd. Sanering van schadegevallen vraagt een aanpak op maat.
 
Het belang van een ervaren bodemdeskundige en een snelle reactie wanneer u bodemverontreiniging opmerkt, is niet te onderschatten. Ook voor uw bedrijf. Heeft u een schadegeval, raadpleeg dan zeker een bodemdeskundige.  

Vraag vrijblijvend een offerte aan
 

Onze expertises