Facebook pixel

Omgevingsvergunning in werking vanaf 23 februari 2017


Het besluit was al goedgekeurd op 27 november 2015, dus het was wachten op de publicatie ervan om te weten wanneer de nieuwe omgevingsvergunning in werking zou treden. Dit is in principe één jaar na de publicatie in het Staatsblad, dus op 23 februari 2017.

Wat houdt de omgevingsvergunning precies in?

De nieuwe omgevingsvergunning verenigt de stedenbouwkundige en de milieuvergunning,wat moet leiden tot een vlottere procedure en administratieve vereenvoudiging. In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Zo kan de  vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen, zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van zijn vergunning. Toch blijft de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu gewaarborgd. De overheid zal de milieuvoorwaarden van bepaalde bedrijven evalueren en burgers, adviesinstanties en vergunningverlenende overheden krijgen mogelijkheden om de milieuvoorwaarden te laten aanpassen. Nieuw is de verplichting voor de overheden om voor bepaalde ingewikkelde projecten op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. De omgevingsvergunning staat dus ook voor oplossingsgerichte vernieuwingen. 

Wat kan u nu al doen?

De komst van de omgevingsvergunning zorgt dus voor een aantal belangrijke wijzigingen, waarop u nu al kan anticiperen! Terwijl er vandaag aparte bouw- en milieu-inspectiediensten zijn die elk instaan voor hun domein, zal milieu-inspectie vanaf 23 februari 2017 bijvoorbeeld ook bouwovertredingen kunnen vaststellen (en omgekeerd). Voor wie reeds over een bouw- en milieuvergunning beschikt, kan het dus nuttig zijn om deze nu al naast elkaar te leggen en ze te laten regulariseren indien nodig. Hulp nodig? Onze consultants kunnen u zeker helpen!

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.