Facebook pixel

Omgevingsvergunning uitgesteld


Omgevingsvergunning uitgesteldDe invoering van de omgevingsvergunning, de samenvoeging van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning, wordt voor steden en gemeenten uitgesteld tot 1 januari 2018. Door de aanhoudende problemen met de software is de deadline van 1 juni 2017 onmogelijk geworden. Dat staat in een voorstel van decreet dat via spoedbehandeling unaniem is goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Profex houdt je op de hoogte!

  • De deadline van 1 juni 2017 voor de volledige implementatie van de omgevingsvergunning, is opgeschoven naar 1 januari 2018 voor de dossiers waarbij de gemeente de bevoegde overheid is (zoals klasse 2 en klasse 3 bedrijven) met uitzondering van Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle, Staden, Beersel en Diest. Voor de dossiers bij alle andere gemeentes worden de vroegere procedures gevolgd. En moet er dus een milieuvergunningsaanvraag of stedenbouwkundige aanvraag gebeuren volgens de vroegere wetgeving en formulieren en Digitale Bouwaanvraag loket. Tot 1 januari 2018 kunnen voor deze dossiers dus geen gemengde aanvragen (milieu en bouw in 1 aanvraag) ingediend worden.

 

  • De aanvragen en andere dossiers die ingediend moeten worden bij de provincies of Vlaams Gewest (zoals klasse 1 bedrijven) en die al verplicht sinds 23 februari 2017 het nieuwe omstreden digitale omgevingsloket gebruikten, ondergaan geen wijziging door dit spoeddecreet. Voor deze bedrijven blijft alles hetzelfde. Zij implementeren verder de nieuwe procedureregels van de omgevingsvergunning. Ook de bovengenoemde 6 gemeenten die het digitale omgevingsloket en de bijhorende procedures al gebruikten, blijven dit verder zetten.

Heeft u al een dossier lopen, of wil u een dossier opstarten waarbij de gemeente de bevoegde overheid is, dan hebben u en uw consultant tijd om dit volgens de oude procedures te doen tot en met 31 december 2017.

Heeft u nog vragen? Contacteer uw Profex-consulent. We helpen u graag verder!

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.