Sloopopvolgingsplan

Bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor de afbraak van niet-residentiële gebouwen zal u vanaf nu een sloopopvolgingsplan moeten bijvoegen.

Het sloopopvolgingsplan vervangt de sloopinventaris. Dit plan lijst de te verwachten vrijkomende afvalstoffen bij de geplande sloopwerken op, alsook formuleert het de aanbevelingen voor de selectieve sloop. Het sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt conform de procedure door een neutrale partij die onafhankelijk is van de aannemer.

Op deze manier wil men de kwaliteit van het steenpuin dat vrijkomt verbeteren. Daarom zal vanaf 24 augustus 2018 een vernieuwd acceptatie- en verwerkingsbeleid voor puinbrekers in werking treden. De verwerker moet dan een onderscheid maken tussen puin met een laag milieurisicoprofiel (LMRP) en puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP).

Een sloopopvolgingsplan, inclusief een sloopinventaris en/of asbestinventaris, maakt deel uit van het aanvraagdossier van de omgevingsvergunning.

Sinds eind augustus 2017 heeft Tracimat vzw haar erkenning als sloopbeheerorganisatie. Ze zal een sloopattest afleveren voor bouwafval dat selectief is ingezameld en het traceerbaarheidstraject correct heeft doorlopen. Zonder dit attest zal het puin bij de breker geaccepteerd worden als HMRP en lopen de kosten voor verwerking hoog op.

Profex heeft erkend Tracimat deskundigen in huis en maakt uw sloopopvolgingsplan op. Meer info? Vraag vrijblijvend een offerte aan.


Onze expertises