Biogas & biomassa

Biogasproductie en biomassaverbranding zijn twee verschillende zaken, ook al vertrekken ze allebei vanuit biomassa. Biogasproductie gebeurt door vergisting van afvalstromen zoals mest en organisch biologisch afval - al dan niet in combinatie met energiegewassen. Het vergistingsproces is een biologisch proces waarbij verteerbaar organisch materiaal door micro-organismen wordt omgezet in voornamelijk methaan, tevens ook de voornaamste component in aardgas. Biogas kan in principe voor dezelfde toepassingen gebruikt worden als aardgas en wordt vandaag voornamelijk gebruikt voor WKK-toepassingen


Biomassaverbanding: hoe werkt dat?

Wanneer men spreekt over biomassa, bedoelt men in de meeste gevallen een verbrandingsinstallatie voor droge stoffen zoals hout en/of pellets. De verbrandingswarmte kan direct aangewend worden voor warmtetoepassingen (=groene warmte) of gebruikt worden voor stoomproductie. De stoom wordt praktisch altijd aangewend voor de productie van groen stroom waarbij de stoom een turbine met alternator aandrijft.


Ervaring en kennis inzake biogas en biomassa

Profex begeleidt meer dan 80% van de Vlaamse vergisters en is dé specialist inzake biogas en biomassa. We helpen u van begin tot einde bij uw projectrealisatie, schatten de haalbaarheid in, onderzoeken hoe een dergelijk project in de omgeving kan inpassen en zorgen voor de nodige vergunningen en de verplichte energiestudie voor energie-intensieve activiteiten.

Daarnaast faciliteren we de communicatie met de distributienetbeheerder, overzien we de uitvoering van netstudies, en evalueren we de eventueel noodzakelijke aanpassingen aan het elektriciteitsnet. We maken u ook attent op de noodzakelijke keuringen, en zorgen voor de opmaak en opvolging van uw subsidiedossier bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Onze expertises