Facebook pixel

Opvolging diepe grondwaterwinningen

Een vergunning krijgen voor een grondwaterwinning, wordt steeds moeilijker.

​Zeker de diepe grondwaterwinningen zijn nog moeilijk te (her)vergunnen. Dit komt omdat de grondwatertafel van de diepe waterlagen zakt. De overheid wil deze grondwaterlagen vrijwaren en de reserves weer aanvullen. Daarom beperkt ze het aantal grondwaterwinningen en ook de opgepompte volumes.

  Heb je toch een diepe grondwaterwinning, dan moet je een aantal verplichtingen nakomen. Dit zijn een aantal metingen die je periodiek moet doen en de resultaten ervan bijhouden en rapporteren. Ook de grondwaterwinning zelf moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is er een peilbuis nodig zodat de grondwaterstand steeds gemeten kan worden.

  Profex volgt al deze verplichtingen op, voert de metingen uit en maakt de rapporten op.

  Voor meer inlichtingen, neem contact op met Stijn Santermans (Oost) of Caroline Clement (West).

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte



Gerelateerde diensten

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.