Facebook pixel

Warmtekrachtinstallatie op basis van GFT-vergisting2015-11-05 13.27.29

2015-11-05 13.27.292015-11-04 16.18.252015-11-04 16.28.162015-11-05 13.11.04

​Waarom was dit een innovatief project?

  • GFT-vergisting is momenteel bijna niet aanwezig in Vlaanderen.
  • De vergistingsinstallatie wekt biogas op tot biomethaan. Deze wordt vervolgens geïnjecteerd op het aardgasnet en enkele kilometers verderop uit het net gehaald om elektriciteit en warmte te produceren via twee WKK-motoren. De warmte wordt gebruikt om een gevangenis en een asielcentrum te verwarmen.
  • De aanleg van een warmtenet bij de gevangenis en het asielcentrum.

Waar heeft Profex voor gezorgd?

Onze consultants zorgden voor een uitgebreide haalbaarheidsanalyse van het project:

  • Dimensionering WKK-motoren
  • Verwachte warmteprofielen met bijhorende elektriciteit- en warmteproductie
  • Afstemming van het brandstofverbruik op de verwachte biomethaanproductie
  • Effect van verschillende scenario’s op de rendabiliteit van het project
  • Mogelijke praktische obstakels in kaart brengen
  • Wetgevende hindernissen in kaart brengen

Daarnaast worden ook de stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen voor de WKK-installatie opgemaakt door Profex.


Gerelateerde dienstenFinanciele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Financiele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Als onderneming kunt u financiële steun krijgen voor milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen in Vlaanderen die op de limitatieve technologieënlijst staan. Met deze premie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Profex helpt u graag bij uw aanvraag.

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

In de praktijk wordt het kijkglas vaak nog beschouwd als een permanent lekdetectiesysteem. Dit strookt echter niet met het officieel standpunt van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte