Facebook pixel

Warmtekrachtinstallatie op basis van GFT-vergisting2015-11-05 13.27.29

2015-11-05 13.27.292015-11-04 16.18.252015-11-04 16.28.162015-11-05 13.11.04

​Waarom was dit een innovatief project?

  • GFT-vergisting is momenteel bijna niet aanwezig in Vlaanderen.
  • De vergistingsinstallatie wekt biogas op tot biomethaan. Deze wordt vervolgens geïnjecteerd op het aardgasnet en enkele kilometers verderop uit het net gehaald om elektriciteit en warmte te produceren via twee WKK-motoren. De warmte wordt gebruikt om een gevangenis en een asielcentrum te verwarmen.
  • De aanleg van een warmtenet bij de gevangenis en het asielcentrum.

Waar heeft Profex voor gezorgd?

Onze consultants zorgden voor een uitgebreide haalbaarheidsanalyse van het project:

  • Dimensionering WKK-motoren
  • Verwachte warmteprofielen met bijhorende elektriciteit- en warmteproductie
  • Afstemming van het brandstofverbruik op de verwachte biomethaanproductie
  • Effect van verschillende scenario’s op de rendabiliteit van het project
  • Mogelijke praktische obstakels in kaart brengen
  • Wetgevende hindernissen in kaart brengen

Daarnaast worden ook de stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen voor de WKK-installatie opgemaakt door Profex.


Gerelateerde dienstenWijzigingen bodemdecreet: verplicht bodemonderzoek voor risicogronden

Wijzigingen bodemdecreet: verplicht bodemonderzoek voor risicogronden

Recent onderging het Bodemdecreet enkele wijzigingen. Zo komt er een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden. Particulieren kunnen echter een vrijstelling van de onderzoeksplicht aanvragen.

Sloopopvolgingsplan bij uw aanvraag omgevingsvergunning vanaf 5 juni

Sloopopvolgingsplan bij uw aanvraag omgevingsvergunning vanaf 5 juni

Heeft u voor de sloop- en afbraakwerken een omgevingsvergunning nodig? Dan moet u vanaf 5 juni 2018 een sloopopvolgingsplan voegen bij de aanvraag van deze vergunning. Het sloopopvolgingsplan is de reeds bestaande sloopinventaris, in een nieuw jasje gestoken.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte