Facebook pixel

Recyclagebedrijf voor inerte afvalstoffen040620131599

040620131599040620131602

Het bedrijf is ook zelf grondwerker, waardoor het een locatie nodig heeft voor de opslag van deze gronden, een zogenaamde TOP of tussentijdse opslagplaats voor grond. Verder slaat men er mengpuin, betonpuin en steenpuin op. Dit puin wordt gebroken tot een gecertificeerd granulaat (via COPRO). Dit granulaat is dan opnieuw grondstof en wordt gebruikt in onderfunderingen, wegenwerken en verhardingen.

Profex is extern milieucoördinator in dit bedrijf en zorgt voor up-to-date milieuvergunningen.

Zo onderzochten onze specialisten bijvoorbeeld de herinrichting van het terrein naar aanleiding van de aankoop van een aanpalend perceel. Door een doordachte plaatsing van de verschillende materialen, en van de wateropvang, is een beperkte afwatering en opvang voldoende. Zo bespaart het bedrijf op de waterheffing die hij jaarlijks moet betalen.

De Profex-experten doen ook de volledige voorjaarsadministratie.


Gerelateerde dienstenSubsidiecall kleine en middelgrote windturbines

Subsidiecall kleine en middelgrote windturbines

De Vlaamse overheid wil kmo’s helpen bij het bouwen van kleine windmolens, zodat ze zelf de groene stroom kunnen produceren die nodig is voor hun activiteiten. De steun wordt toegekend volgens de call-formule en is enkel van toepassing op investerings- en aansluitkosten.

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Grote ondernemingen zijn verplicht om vierjaarlijks een ‘energieaudit voor grote ondernemingen‘ te laten uitvoeren, conform de Europese EED-regelgeving. Profex kan voor uw bedrijf zo'n energie-audit opstellen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte