Facebook pixel

Recyclagebedrijf voor inerte afvalstoffen040620131599

040620131599040620131602

Het bedrijf is ook zelf grondwerker, waardoor het een locatie nodig heeft voor de opslag van deze gronden, een zogenaamde TOP of tussentijdse opslagplaats voor grond. Verder slaat men er mengpuin, betonpuin en steenpuin op. Dit puin wordt gebroken tot een gecertificeerd granulaat (via COPRO). Dit granulaat is dan opnieuw grondstof en wordt gebruikt in onderfunderingen, wegenwerken en verhardingen.

Profex is extern milieucoördinator in dit bedrijf en zorgt voor up-to-date milieuvergunningen.

Zo onderzochten onze specialisten bijvoorbeeld de herinrichting van het terrein naar aanleiding van de aankoop van een aanpalend perceel. Door een doordachte plaatsing van de verschillende materialen, en van de wateropvang, is een beperkte afwatering en opvang voldoende. Zo bespaart het bedrijf op de waterheffing die hij jaarlijks moet betalen.

De Profex-experten doen ook de volledige voorjaarsadministratie.


Gerelateerde dienstenVerplichte energie-audit voor grote bedrijven

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Grote ondernemingen zijn verplicht om vierjaarlijks een ‘energieaudit voor grote ondernemingen‘ te laten uitvoeren, conform de Europese EED-regelgeving. Profex kan voor uw bedrijf zo'n energie-audit opstellen.

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Door de steeds groeiende ervaring van de bodemsaneringsdeskundige, legt OVAM de verantwoordelijkheid voor de opmaak van onderzoeken nog meer bij deze deskundigen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte