Facebook pixel

Recyclagebedrijf voor inerte afvalstoffen040620131599

040620131599040620131602

Het bedrijf is ook zelf grondwerker, waardoor het een locatie nodig heeft voor de opslag van deze gronden, een zogenaamde TOP of tussentijdse opslagplaats voor grond. Verder slaat men er mengpuin, betonpuin en steenpuin op. Dit puin wordt gebroken tot een gecertificeerd granulaat (via COPRO). Dit granulaat is dan opnieuw grondstof en wordt gebruikt in onderfunderingen, wegenwerken en verhardingen.

Profex is extern milieucoördinator in dit bedrijf en zorgt voor up-to-date milieuvergunningen.

Zo onderzochten onze specialisten bijvoorbeeld de herinrichting van het terrein naar aanleiding van de aankoop van een aanpalend perceel. Door een doordachte plaatsing van de verschillende materialen, en van de wateropvang, is een beperkte afwatering en opvang voldoende. Zo bespaart het bedrijf op de waterheffing die hij jaarlijks moet betalen.

De Profex-experten doen ook de volledige voorjaarsadministratie.


Gerelateerde dienstenFinanciele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Financiele steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Als onderneming kunt u financiële steun krijgen voor milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen in Vlaanderen die op de limitatieve technologieënlijst staan. Met deze premie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Profex helpt u graag bij uw aanvraag.

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

In de praktijk wordt het kijkglas vaak nog beschouwd als een permanent lekdetectiesysteem. Dit strookt echter niet met het officieel standpunt van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte