Technisch verslag grondverzet

Wanneer u moet voldoen aan de grondverzetsregeling dient een technisch verslag opgemaakt te worden. Op basis van de geanalyseerde stalen krijgt uw grond een code die de afzetmogelijkheid van de grond bepaald. Een technisch verslag is verplicht indien het grondverzet groter dan 250m³ is. Voor kleiner volumes is dit ook nodig indien er ooit risicoactiviteiten zijn uitgevoerd.

 


Recente projecten

Onze expertises