Facebook pixel

Energiekosten verlagen

Naast het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen, kan ook op andere manieren stevig bespaard worden op de energiefactuur, namelijk door de energiekost per kWh te verlagen.

De elektriciteitsfactuur is de optelsom van meerdere kosten, zoals hieronder wordt geschetst. De verlaging van het totale elektriciteitstarief kan bijgevolg op verschille manieren gebeuren. Profex zorgt ervoor dat de energiekost per kWh voor uw bedrijf zo minimaal mogelijk blijft.

Energiekosten verlagen

 

Elektriciteitstarieven piek- en daluren

De laatste jaren hebben de prijzen op de elektriciteitsmarkt een sterke daling gekend. Maar bij veel bedrijven heeft dit slechts in beperkte mate geleid tot een daling van de piek- en daltarieven. De ervaring leert dat regelmatig vergelijken van de elektriciteitsprijzen loont. Indien u de voorbije jaren niet stilgestaan hebt bij uw elektriciteitsfactuur, betaalt u momenteel waarschijnlijk te veel voor uw elektriciteit. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat contracten bij een energieleverancier te laat opgezegd worden, waardoor u verplicht bent om bij dezelfde leverancier te blijven.Om uw zoektocht naar een voordeliger contract in goede banen te leiden is het aangeraden u te laten bijstaan door een onafhankelijke energie-expert die u begeleiden bij de zoektocht naar betere tarieven. Door zijn onafhankelijkheid kan hij informeren bij zowel grote leveranciers (Electrabel, Luminus, Lampiris, Eni …) als kleinere, minder bekende, leveranciers (EBEM, BEE, Octa+ ..).

De energie-experten van Profex staan zowel kmo's als grote industriële energieverbruikers bij om een optimaal elektriciteitscontract te zoeken voor hun bedrijf. Tijdig uw contract onder de loep nemen kan leiden tot grote besparingen.

  • Voor kmo's is het contract vaak opzegbaar zonder verbrekingsvergoeding, zodat het bedrijf op korte termijn kan genieten van een nieuw contract en zo al snel heel wat euro’s kan besparen.
  • Maar ook grote industriële energieverbruikers hebben er baat bij om tijdig hun contract te laten analyseren. Zo kan hun huidige contract tijdig opgezegd worden om een onverwachte verbrekingsvergoeding te vermijden. Een contract kan vandaag  al afgesloten worden, terwijl deze pas over een jaar in voege treedt. Bij het afwegen van verschillende contracten wordt ook rekening gehouden met het bedrijfsprofiel.

Nettarieven

Voor bedrijven op midden/hoogspanningsnet schuilen er achter deze tarieven uitgebreide berekeningen. Besparingen hierop zijn mogelijk door de eigenschappen van het verbruik aan te passen (wat naast het volume staat). Deze aanpassingen vragen echter ook inspanningen van het bedrijf en zijn ze niet steeds rendabel. Profex kan bedrijven bijstaan door het rendement van de investering te analyseren, zodat beslist kan worden welke investeringen best wel doorgevoerd worden en welke niet.

Aardgasfactuur

Ook op de aardgasfactuur kan stevig bespaard worden door aardgastarieven te vergelijken tussen de verschillende leveranciers, analoog aan de elektriciteitsfactuur. Via een energie-expert kan het aardgastarief geoptimaliseerd worden in functie van hun bedrijfsprofiel.

Pakken we uw volgende project samen aan?

OfferteGerelateerde diensten