Facebook pixel

Energiestudies & -monitoring

Een energiestudie moet toegevoegd worden aan een milieuvergunningsaanvraag wanneer een milieuvergunning moet aangevraagd worden voor:

  • een nieuwe inrichting die een primair energieverbruik zal hebben van minstens 0,1 PJ per jaar of;
  • een bestaande inrichting waar een verandering doorgevoerd zal worden die een meerverbruik van tenminste 10 TJ primaire energie per jaar met zich meebrengt.

Een belangrijk onderdeel van de energiestudie is de situering van de energie-efficiëntie van de inrichting ten opzichte van gelijkaardige inrichtingen die op de markt verkrijgbaar zijn.  Er dient dus aangetoond te worden dat de in bedrijf te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er moet m.a.w. gewerkt worden met de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Daarbij moet aangetoond worden dat de meer energie-efficiënte installaties die op de markt bestaan of de extra maatregelen die de efficiëntie zouden verhogen, een IRR hebben van minder dan 15 % na belastingen om deze niet te moeten doorvoeren. Alle andere maatregelen dienen effectief geïmplementeerd te worden.

Een energiestudie moet opgesteld worden door een erkend energiedeskundige die aanvaard dient te zijn door de Vlaamse overheid, meer bepaald door het VEA en het VBBV. De op te leveren energiestudie dient eveneens aanvaard te worden door dezelfde diensten van de Vlaamse overheid. Profex heeft deze energiedeskundigen in huis en heeft reeds een hele waaier energiestudies opgesteld en goedgekeurd gekregen. Profex kan uw bedrijf hierin dus perfect bijstaan.

Als u dus de energie-efficiëntie van uw te bouwen of uit te breiden inrichting wil optimaliseren zodat deze zowel door uw jaarlijkse energiebegroting als op de Vlaamse overheid positief ervaren wordt, moet u niet twijfelen en onmiddellijk contact opnemen met Profex!

Opgelet: Bedrijven die een energiebeleidsovereenkomst (EBO) hebben afgesloten met de Vlaamse overheid kunnen van deze verplichting worden vrijgesteld. Ook voor het ganse traject m.b.t. deze EBO kan Profex u met raad en daad bijstaan.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte