Facebook pixel

Geluidsstudie

Kent u de geluidsimpact van uw bedrijf?​

Via een geluidsstudie wordt de geluidsimpact van een bedrijf op de omgeving gemeten.

Nodig bij aanvraag vergunning of verplicht door milieu-inspectie?

​Dikwijls maakt zo’n studie deel uit van een vergunningentraject (tijdens de aanvraag van de omgevingsvergunning bijvoorbeeld - de milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning) of wordt de studie als bijzondere voorwaarde opgelegd. Ook milieu-inspectie kan eisen dat er een geluidsstudie uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld wanneer er klachten zijn van omwonenden of wanneer ze zelf hoge geluidswaarden gemeten hebben. De geluidshinder moet dan in kaart gebracht worden.

Zo’n geluidsstudie wordt via een bepaald stramien uitgevoerd. Een aantal vrijblijvende metingen zijn dus geen geluidsstudie.

Vraag vrijblijvend een offerte op.

Pakken we uw volgende project samen aan?

OfferteGerelateerde diensten